Gamla testamentet

Heinrich Gross: Kernfragen des Alten Testaments. Praktische Einführungen. (Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1977, ser. Schlussel zur Bibel, 168 sid.)
Heinrich Gross: Kernfragen des Alten Testaments. Praktische Einführungen. (Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1977, ser. Schlussel zur Bibel, 168 sid.)
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Praktiska introduktioner” – undertiteln på Gross’ uppsatssamling om ”kärnfrågor i Gamla testamentet” låter lockande. Gamla testamentet är ju okänt, oläst och oförstått. Vad den här lilla boken ger är dock inte riktigt basinformation och infallsvinklar av det slag som på allvar kunde hjälpa den som vill närma sig Gamla testamentet men inte riktigt vet hur det skall gå till. Vad författaren tar fasta på är vissa temata i Gamla testamentet, som han – med en viss men inte så tyngande vetenskaplig apparat – utreder sobert och klart. Det rör sig om sådana ting som Huvudtemata i urhistorien (1 Mos 1–11), Den bibliska bakgrunden till ”åminnelsen” i nattvarden, Psaltarens teologiska egenart, Änglar i Gamla testamentet och Tio Guds bud då och nu. Kapitlet om tio Guds bud innehåller en mängd intressanta uppslag och tankar kring vad buden betyder, konfronterade med nutida situation.

Gross betonar den inre logiken i tankeutvecklingen bakom och i Gamla testamentet. I sina olika ”skikt” återspeglar det ju ett årtusendes israelitisk erfarenhet och tillägnelse av Guds uppenbarelse. Han framhäver det oavslutade och ”öppna” i Gamla testamentet: det får sitt yttersta sammanhang, sin fullbordan, först i det Nya.

Boken kan orientera om hur ett ordentligt studium av Gamla testamentet i dag, som vill komma åt själva innehållet, det bärande bakom alla skiftningar och det gudomliga bakom det mänskliga, kan te sig. Men att presentera den som ”praktiska introduktioner” är kanske litet överdrivet. Det är fortfarande ont om litteratur som på ett övertygande sätt visar hur oumbärligt Gamla testamentet är och hjälper nutida läsare in i det.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Heinrich Gross: Kernfragen des Alten Testaments. Praktische Einführungen. (Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1977, ser. Schlussel zur Bibel, 168 sid.)
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Praktiska introduktioner” – undertiteln på Gross’ uppsatssamling om ”kärnfrågor i Gamla testamentet” låter lockande. Gamla testamentet är ju okänt, oläst och oförstått. Vad den här lilla boken ger är dock inte riktigt basinformation och infallsvinklar av det slag som på allvar kunde hjälpa den som vill närma sig Gamla testamentet men inte riktigt vet hur det skall gå till. Vad författaren tar fasta på är vissa temata i Gamla testamentet, som han – med en viss men inte så tyngande vetenskaplig apparat – utreder sobert och klart. Det rör sig om sådana ting som Huvudtemata i urhistorien (1 Mos 1–11), Den bibliska bakgrunden till ”åminnelsen” i nattvarden, Psaltarens teologiska egenart, Änglar i Gamla testamentet och Tio Guds bud då och nu. Kapitlet om tio Guds bud innehåller en mängd intressanta uppslag och tankar kring vad buden betyder, konfronterade med nutida situation.

Gross betonar den inre logiken i tankeutvecklingen bakom och i Gamla testamentet. I sina olika ”skikt” återspeglar det ju ett årtusendes israelitisk erfarenhet och tillägnelse av Guds uppenbarelse. Han framhäver det oavslutade och ”öppna” i Gamla testamentet: det får sitt yttersta sammanhang, sin fullbordan, först i det Nya.

Boken kan orientera om hur ett ordentligt studium av Gamla testamentet i dag, som vill komma åt själva innehållet, det bärande bakom alla skiftningar och det gudomliga bakom det mänskliga, kan te sig. Men att presentera den som ”praktiska introduktioner” är kanske litet överdrivet. Det är fortfarande ont om litteratur som på ett övertygande sätt visar hur oumbärligt Gamla testamentet är och hjälper nutida läsare in i det.