Pris ske Gud i hallonlandet

Att förstå psalmer rätt kan vara knepigt även för vuxna. Barn har som bekant en speciell benägenhet att fatta allting konkret och bokstavligt, vilket kan ge upphov till många missförstånd, ofta komiska sådana. Birgitta Rudberg, f.d. lektor i pedagogik och psykologi, har roat sig och oss läsare med att samla ihop exempel på sådana feltolkningar, dels ur egna förråd, prästdotter som hon är, dels och framför allt genom efterlysningar i tidningar och radio. 1 500 svar kom in. Uppgiftslämnarna är i alla åldrar, den äldsta är 97 år, den yngsta 18. Ungefär lika många män som kvinnor har hört av sig. I boken Det är saligt att samla citron redovisas resultatet.

”Tre psalmer har samlat så många missförstånd att de fått var sitt eget kapitel”, skriver Birgitta Rudberg i förordet. Det gäller ”Gud som haver barnen kär”, ”Tryggare kan ingen vara” och ”Gläd dig, du Kristi brud”. ”Trygga räkan” har ju blivit en klassiker men det finns andra varianter, exempelvis ”tryggare kan ingen vara än Guds lilla barn i Skara”. Raderna ”Hosianna, pris och ära vår konung vi hembära” har fått ett antal barn att associera till målningen ”Karl XII:s likfärd”.

Många feltolkningar beror på att barnen inte har sett texten i skrift utan hört den. Vid vuxnare ålder kan då förvåningen bli stor över vad som verkligen står i psalmen. Birgitta Rudberg inleder med ett exempel från sin egen barndom. Psalmen ”O Herre, dig jag vill åkalla, när aftonstjärnan framgår skön, när morgondaggens pärlor falla” blev i hennes tolkning ”när morgondagens päron falla”.

Bokens titel är ett annat exempel på att man hört fel: ”Det är saligt att samlas i tron” blir ”Det är saligt att samla citron”. Den obegripliga ålderdomliga böjningen: ”Pris ske Gud i allo lande” blir helt naturligt ”Pris ske Gud i hallonlandet”.

Psalmraderna ”Din sol går upp för ond och god, för alla som för mig” föranledde en logisk liten flicka att konstatera: ”Mamma, det hade väl varit svårare för Gud att låta solen gå upp bara för dom goda!”

Inom frikyrkligheten har ofta sjungits en sång som börjar ”Det susar genom livets strid”. En versrad lyder: ”O mänsklighet, ställ dörr’n på glänt” vilket av många barn uppfattats ”Omänskligt hett, ställ dörr’n på glänt”. ”Han har öppnat pärleporten” blir lika självklart ”Han har öppnat här i porten”.

Givetvis är detta inte en bok att sträckläsa utan att bläddra i och att avnjuta i små portioner. Den avslutas med ett personregister och ett psalmregister med sidhänvisningar.