Svenskor av vikt

Forna tiders kvinnor, vad gjorde de egentligen? Nämligen när de inte drev det småföretag varje familj utgjorde eller som anställda tog del i produktionen av mat, kläder och annat livsnödvändigt? Den undersysselsatta hemmafrun har ju aldrig varit en verklig företeelse i en värld där nästan allting gjordes för hand, mycket ofta av kvinnors händer.

Men vilka kvinnor gjorde något annat – sådant som kan sätta sina spår i skrifterna och i tidens fullbordan ge upphov till en liten framställning i ett uppslagsverk? Om detta finns imponerande mycket att inhämta på 412 sidor i publikationen Svenska kvinnor. Föregångare Nyskapare. Den begränsning som utrymmet tvingar fram består i att de kvinnor som skildras alla är födda senast 1910. I den mån det finns några större artiklar eller rent av biografier över föremålen är de angivna i respektive artikel.

Här möter pionjärerna på alla de områden där det i dag är naturligt av kvinnor arbetar, dock med en stor övervikt för konstnärliga verksamheter. Gruppen av scenens kvinnor från äldre tid är stor, vilket hänger samman med att kvinnor kunde verka där långt innan de fick ägna sig åt andra yrken. Bland de faktiskt mer kända kvinnorna, nämligen kungligheterna, är urvalet dock snävt. Varför inte ge plats åt Hedvig Eleonora eller Ulrika Eleonora d.ä. och d.y. eller Sophia Albertina? Spännvidden är stor. Här finns målarinnor och författare (varför det ena yrket får behålla sin gamla femininform men inte det andra framgår ej) men också en hushållspedagog, medicinhistoriker, dialektforskare. Kraftfulla och effektiva kvinnor återfinns också bakom en sådan beteckning som ”socialt verksam”.

Illustrationerna består huvudsakligen av porträtt, som ger en inblick också i smakens historia, men här finns också en del exempel på bildkonstverk som teckningar och textilier.

Visst är företaget att skriva enbart om kvinnor ganska speciellt. Kan man tänka sig ett verk om svenska män? Men som föregångskvinnor har de alla något att säga vår tid, från Birgitta till Birgit Åkesson (en av de yngsta här), och det är roligt att få möta så många av dem i denna koncentrerade form.