Tankemöten

Carl-Erik af Geijerstam har en betydande litterär produktion bakom sig. Han har gjort sig känd som en fin poet och essäist. Större delen av bidragen till denna bok består av litterära essäer, och där intar Vilhelm Ekelund en central plats. Det blev en vändpunkt i författarens liv, då han en gång i slutet av 40talet kom att läsa Ekelunds aforismer. Han har sedan dess ägnat en hel bok åt Ekelund och ofta behandlat honom i det mindre formatet. Men till af Geijerstams litterära bekantskaper hör också Nietzsche, Charles Dickens och flera finlandssvenska författare som Gunnar Björling och Rabbe Enckell. Alla behandlas de med inlevelse och finkänslighet.

En övertygelse i boken är, att det verkligt betydelsefulla sällan blir synligt i det ostentativa och iögonfallande. I det lilla och ”omärkvärdiga” (termen är författarens) vilar andliga skatter. Tonen närmar sig ibland en sekulär mystik, särskilt i de korta prosameditationer som fyller den senare delen av boken.

Ett litterärt porträtt som förtjänar att lyftas fram är det av Rupert Brooke, som dog 1915 i en ålder av 27 år på ön Skyros i Egeiska havet. Den unge officeraren och poetens dikter har ibland nedlåtande kallats ”public school boy poetry”, men här finns mycket annat att hämta fram och af Geijerstam gör det i essän Vägen till Grantchester. Men det finns andra porträtt än de litterära. Författaren har varit lektor vid Katedralskolan i Uppsala och i denna volym ger han fyra porträtt av kolleger: en rektor, en lektor, en adjunkt och en teckningslärare, som rubrikerna lyder. Det är finstämda minnesanteckningar i det lilla formatet. Den svenska skolan har tyvärr aldrig fått samma biografiska tradition som Svenska kyrkan fått genom sina herdaminnen och minnesteckningar vid prästmöten, men af Geijerstam ger här prov på vad som kan åstadkommas i denna genre, när den är som bäst.

En essä i denna volym heter Vid en bokhylla. Det är min förhoppning att af Geijerstams essäer kommer att finna sin plats på många bokhyllor och att de inte endast blir stående där utan också lästa.