Varning för bufféreligion

En miljon unga katoliker från hela världen men mest från Västeuropa samlades på det öppna fältet Marienfeld utanför Köln för en vaka och en mässa under avslutningen av den tjugonde katolska Världsungdomsdagen. 390 unga katoliker från Sverige var där. De hade åkt ned i ett chartrat tåg med sin bis-kop Anders Arborelius och hade deltagit under några dagar i en inledande nordisk reträtt i Bonn. Deltagandet i Världsungdomsdagen var den nye påvens första utlandsresa.

Benedictus XVI:s besök i Köln den 18–21 augusti omfattade också viktiga möten med icke-kristna religioner. Den 19 augusti togs han emot med stående applåder i Kölns synagoga, där han varnade för nya tecken på antisemitism. Samma dag mötte han företrädare för andra kristna kyrkor och samfund, som skrattade gott när han först utbrast: ”Det har varit en ansträngande dag, så om jag talar sittande är det inte för att tala ex cathedra.” Den 20 augusti talade påven med företrädare för Kölns muslimer. Han betonade att de som ligger bakom terrorismen vill förstöra samlevnaden mellan kristna och muslimer och inbjöd i stället till samarbete.

Men det var Världsungdomsdagen som var orsaken till och höjdpunkten på påvens första utlandsresa. Den nye påven har en helt annan stil än Johannes Paulus II som initierade Världsungdomsdagarna 1985. Han gör mindre gester, mindre teater, proklamerar färre slagord, och för i stället långa djuplodande och förklarande resonemang. Ungdomarna lyssnar andäktigt och avbryter med färre applåder, vilket inte tycks innebära att de är mindre entusiastiska. Kanske är detta en påve som lockar de redan frälsta: en av de få applåder som avbröt hans predikan i den avslutande mässan den 21 augusti gällde hans uppmaning till de unga att gå i mässan varje söndag även om det inte alltid är så lätt i ett sekulariserat samhälle. Reaktionerna från ungdomarna på påvens annorlunda personliga stil var mest positiva. Intervjuade ungdomar tycks inte alls vara medvetna om pressens svårigheter att rentvå den nye påven från anklagelser om att vara en ”pansarkardinal”, och ungdomar från länder i helt olika världsdelar beskriver honom förvånansvärt ofta som en ”underbar och klok nallebjörn”. Sanningen är nog att det trots allt inte är påven som står i centrum utan ungdomarna själva, deras tro på Kristus och deras längtan efter att fördjupa denna tro och dela den med andra unga från hela världen.

I den avslutande mässan i Marienfeld den 21 augusti varnade Benedictus XVI för att vår tids nya religiösa intresse kan leda till en bufféreligion som visserligen kan ge en del men i sista hand inte hjälper människan.

”Samtidigt som många glömmer Gud finns det idag ett nytt religiöst intresse”, sade påven. ”Jag vill inte tala illa om allt som finns i detta sammanhang. Här kan finnas ärlig upptäckarglädje. Men ofta blir religion något man konsumerar. Man väljer det man tycker om, och ibland kan man också dra nytta av det. Men i sista hand får vi ingen hjälp av en hemmagjord religion. Den är bekväm, men i krisens stund lämnar den oss ensamma.”

Påven uppmanade de unga att läsa bibeln och att bilda gemenskaper som bygger på tron. Han ägnade större delen av sin predikan i mässan i Marienfeld på söndagsförmiddagen åt en djupgående utläggning av eukaristin eller nattvarden. Han förklarade att när brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp är det bara början: sedan skall också de kristna förvandlas, och till sist hela världen. Professorspåven, som alltmer framstår som den förklarande påven, illustrerade sin utläggning av eukaristin med ord på hebreiska, grekiska och latin och undvek inga svårigheter. Han sade inga insmickrande ord till de unga om att de är världens eller kyrkans framtid men tycktes fånga deras uppmärksamhet helt och hållet.

Musiken stod i centrum under lördagskvällens vaka i Marienfeld utanför Köln tillsammans med 800 000 unga och påven Benedictus XVI. Medan en del tidigare vakor under Världsungdomsdagar har utformats mer som shower var detta en helt liturgisk vaka. Suggestiv musik och sång inramade bibelläsningar, psalmsånger, evangelieläsning och påvens tal. Vakan mynnade ut i tyst tillbedjan av altarets sakrament, varefter påven hälsade på ungdomarna i tystnad och lämnade Marienfeld, samtidigt som sakramentet fördes till ett särskilt tält för tillbedjan hela natten.

Påven uppmanade de unga att följa de vise männens exempel, som är särskilt aktuellt i Köln eftersom man tror att deras reliker förvaras i stadens berömda domkyrka. De vise männen upptäckte att mötet med Jesus tvang dem att ompröva sin syn på sig själva och på hur man förändrar världen. Han pekade också på en rad helgon, bland annat Edith Stein, Maximilian Kolbe och moder Teresa och medgav att kyrkan har stora brister, men just därför finns det plats för oss alla.

”Man kan rikta hård kritik mot kyrkan”, medgav Benedictus XVI. ”Vi vet, och Herren har sagt oss, att den är ett nät med både goda och onda fiskar, en åker med både säd och ogräs. Påven Johannes Paulus II visade oss kyrkans verkliga ansikte i alla saliga och alla helgon. Men han bad också om förlåtelse för det onda som skett i historien på grund av kyrkans män. Trots alla våra brister och svagheter uppmanade han oss att träda in i helgonens procession som började med de vise männen från österlandet. I grund och botten tycker jag att det är en tröst att det finns ogräs i kyrkan. Då kan ju också vi med alla våra brister hoppas få vara med i Jesu efterföljd.”

Vakan avslutades med att påven föll på knä i tyst tillbedjan av altarets sakrament inför 800 000 andäktigt tysta ungdomar. Därefter lämnade påven podiet i tystnad.

Påven avslutade Världsungdomsdagen i Köln med att berätta att nästa katolska Världsungdomsdag skall hållas i Sydney i Australien år 2008. Vid avskedet från Tysklands förbundspresident Horst Köhler på Kölns flygplats på söndagskvällen sade den tyske påven att mycket ont har kommit från Tyskland och att Världsungdomsdagen kunde vara en motvikt. Nu återstår att se vad Världsungdomsdagen får för följder för den katolska kyrkan i Tyskland, som mer än kanske någon annan lokalkyrka i världen brottas med inre splittring och hård självkritik. I Paris hölls Världsungdomsdagen 1997, trots stor skepsis i den franska kyrkan, men i efterhand har evenemanget blivit en grundläggande nystart för katolska kyrkans nya och mer positiva självbild och en vitalisering av kyrkan i Frankrike. Kan något liknande hända i Tyskland? Arrangörerna räknade in i det sista med 400 000 deltagare och blev överrumplade av att en miljon slöt upp. Tyska tv-reportrar letade efter ungdomar som kunde säga något kritiskt om kyrkans syn på kondomer och intervjuade företrädare för rörelsen Wir sind Kirche. Men de som försökte dela ut gratis kondomer riskerade att misshandlas av ungdomarna och flydde fältet. Kanske bevittnar man här ett steg i bildandet av en tysk katolsk kyrka som definitivt är i minoritet men därför också kan ha en starkare identitet och en mer positiv självbild och som på så sätt kan påverka sin omgivning. Det är i alla fall den typ av kyrka som Ratzinger ser framför sig i framtidens Europa, enligt intervjuer innan han valdes till påve.

I skymningen den 21 augusti samlades tusentals ungdomar på Kölns flygplats för ett sista farväl med talkörer och sånger. De kunde se en påve som trots några ansträngande dagar var påfallande glad. De kunde också konstatera att den nye påven nu tycks ha löst en av de många utmaningar han ställdes inför när han blev påve den 19 april: han tycks nu ha en ficka för glasögonen i den vita påvedräkten i stället för att behöva lämna över dem till sin sekreterare.