Åsa Wikforss och Ulf Jonsson i en ny podd om tro och vetenskap

Filosofisk tidskrift har nu i dagarna publicerat ett podd-samtal på temat tro och vetenskap med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och jesuitpater Ulf Jonsson, chefredaktör för Signum och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet. Samtalet spelades in i en studio vid Stockholms universitet för en drygt månad sedan, den 28 oktober.

Samtalet börjar med att Åsa Wikforss och Ulf Jonsson diskuterar vilka olika slags former av tro som det finns, och om den religiösa tron utgör en alldeles egen form av tro. Därefter utspinner sig ett längre samtal kring frågor om evidens (skäl, grunder, argument) och om huruvida trosföreställningar och övertygelser behöver stödjas av evidens för att kunna betraktas som rationella. Man går också in på frågan om empiriska observationer är en särskilt viktig form av evidens.

I nästa längre avsnitt diskuteras frågor om vetenskap och religion. Här behandlas förhållandet mellan vetenskapliga och religiösa övertygelser, och om religiösa övertygelser kan stödjas av evidens eller om det tvärtom är typiskt för religiösa övertygelser att de inte är tänkta att stödjas av evidens. Det visar sig här att Wikforss och Jonsson har helt olika uppfattningar om den frågan. Därefter diskuterar de frågan om möjliga konflikter mellan religiösa och vetenskapliga uppfattningar och om hur sådana konflikter kan och bör hanteras. Också frågan om det finns goda skäl för att tro att Gud existerar tas upp.

Mot slutet av samtalet får Wikforss och Jonsson också tillfälle att nämna två böcker vardera som de rekommenderar lyssnarna att läsa.

 

Poddsamtalet med Åsa Wikforss och Ulf Jonsson kan man lyssna på via dessa länkar:

Spotify: https://open.spotify.com/show/42rzQ3okfoD2TpLfeI68t9?si=bQqmfR3GTE2V742sc89Sug 

Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/se/podcast/filosofisk-podcast/id1555447650 

Soundcloud: https://soundcloud.com/filosofisk-podcast

Acast: https://aca.st/2c3098

Filosofisk tidskrift: https://www.filosofisktidskrift.se/filosofisk_podcast.html

 

Red. 2021-11-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Filosofisk tidskrift har nu i dagarna publicerat ett podd-samtal på temat tro och vetenskap med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och jesuitpater Ulf Jonsson, chefredaktör för Signum och professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet. Samtalet spelades in i en studio vid Stockholms universitet för en drygt månad sedan, den 28 oktober.

Samtalet börjar med att Åsa Wikforss och Ulf Jonsson diskuterar vilka olika slags former av tro som det finns, och om den religiösa tron utgör en alldeles egen form av tro. Därefter utspinner sig ett längre samtal kring frågor om evidens (skäl, grunder, argument) och om huruvida trosföreställningar och övertygelser behöver stödjas av evidens för att kunna betraktas som rationella. Man går också in på frågan om empiriska observationer är en särskilt viktig form av evidens.

I nästa längre avsnitt diskuteras frågor om vetenskap och religion. Här behandlas förhållandet mellan vetenskapliga och religiösa övertygelser, och om religiösa övertygelser kan stödjas av evidens eller om det tvärtom är typiskt för religiösa övertygelser att de inte är tänkta att stödjas av evidens. Det visar sig här att Wikforss och Jonsson har helt olika uppfattningar om den frågan. Därefter diskuterar de frågan om möjliga konflikter mellan religiösa och vetenskapliga uppfattningar och om hur sådana konflikter kan och bör hanteras. Också frågan om det finns goda skäl för att tro att Gud existerar tas upp.

Mot slutet av samtalet får Wikforss och Jonsson också tillfälle att nämna två böcker vardera som de rekommenderar lyssnarna att läsa.

 

Poddsamtalet med Åsa Wikforss och Ulf Jonsson kan man lyssna på via dessa länkar:

Spotify: https://open.spotify.com/show/42rzQ3okfoD2TpLfeI68t9?si=bQqmfR3GTE2V742sc89Sug 

Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/se/podcast/filosofisk-podcast/id1555447650 

Soundcloud: https://soundcloud.com/filosofisk-podcast

Acast: https://aca.st/2c3098

Filosofisk tidskrift: https://www.filosofisktidskrift.se/filosofisk_podcast.html

 

Red. 2021-11-29