Sjögren i SvD om skönhet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kulturskribenten, författaren och Signums medarbetare John Sjögren har idag, 24/11, en text i Svenska Dagbladet om vår tids förytligade syn på skönhet. Texten är en kommentar på Ann Heberleins uppmärksammade text, SvD 20/11, som handlar om skammen i att åldras som kvinna.

I sin text argumenterar Sjögren för att vi skulle må bra av att återupptäcka en mer klassisk syn på skönhet, och han tar bland annat upp den antika filosofins föreställning om transcendentalierna, att det sköna ansågs höra samman med det goda och det sanna. Sjögren tar också upp Thomas av Aquinos tankar kring skönhet.

Sjögren skriver bland annat: ”Skönhet handlar kort sagt inte endast om yta, utan är den synliga delen av en större helhet. Man skulle kunna beskriva modernitetens, och kanske i synnerhet post- och senmodernitetens, tänkande som ett slags fragmentisering av tillvaron. Men tänk om antikens och medeltidens tänkare hade rätt. Tänk om verkligheten faktiskt hänger samman, tänk om allt är ett. Kanske skulle en sådan blick på tillvaron få oss att se djupare än det ytliga seende som vill eliminera varje åldersskavank. Kanske skulle vi då få syn på den skönhet som är strålglansen av den godhet och sanning som varje människa ytterst sett är.”

Läs hela texten via länken här.

Läs Ann Heberleins text via länken här.

Red. 2021-11-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kulturskribenten, författaren och Signums medarbetare John Sjögren har idag, 24/11, en text i Svenska Dagbladet om vår tids förytligade syn på skönhet. Texten är en kommentar på Ann Heberleins uppmärksammade text, SvD 20/11, som handlar om skammen i att åldras som kvinna.

I sin text argumenterar Sjögren för att vi skulle må bra av att återupptäcka en mer klassisk syn på skönhet, och han tar bland annat upp den antika filosofins föreställning om transcendentalierna, att det sköna ansågs höra samman med det goda och det sanna. Sjögren tar också upp Thomas av Aquinos tankar kring skönhet.

Sjögren skriver bland annat: ”Skönhet handlar kort sagt inte endast om yta, utan är den synliga delen av en större helhet. Man skulle kunna beskriva modernitetens, och kanske i synnerhet post- och senmodernitetens, tänkande som ett slags fragmentisering av tillvaron. Men tänk om antikens och medeltidens tänkare hade rätt. Tänk om verkligheten faktiskt hänger samman, tänk om allt är ett. Kanske skulle en sådan blick på tillvaron få oss att se djupare än det ytliga seende som vill eliminera varje åldersskavank. Kanske skulle vi då få syn på den skönhet som är strålglansen av den godhet och sanning som varje människa ytterst sett är.”

Läs hela texten via länken här.

Läs Ann Heberleins text via länken här.

Red. 2021-11-24