24 november, 2021

Filter

Datumintervall
Kulturskribenten, författaren och Signums medarbetare John Sjögren har idag, 24/11, en text i Svenska Dagbladet om vår tids förytligade syn på skönhet. Texten är en kommentar på Ann Heberleins uppmärksammade...
Rapporten ˮHunger efter värdighetˮ, efter namnet på den enkät som genomfördes av Secours Catholique [katolsk biståndsorganisation, övers. anm.] och offentliggjordes nu i november, riktar i år strålkastarljuset mot det oroande...
Myanmars armé har stormat och genomsökt ett biskopshus som hör till stiftet Loikaw i delstaten Kayah. Man genomsökte även klinik som drivs i kyrkans regi och arresterade arton av dess...
I anslutning till 700-årsdagen av Dante Alighieris död (han levde 1265–1321) ägnas i Rom en konferens åt de eskatologiska aspekterna av den italienska diktarens verk. Konferensen ˮDante och de stora...