Nöden ökar i Frankrike

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rapporten ˮHunger efter värdighetˮ, efter namnet på den enkät som genomfördes av Secours Catholique [katolsk biståndsorganisation, övers. anm.] och offentliggjordes nu i november, riktar i år strålkastarljuset mot det oroande faktum att flera miljoner fransyskor och fransmän har svårt att få mat för dagen. Även om coronakrisen inte har lett till nya former av fattigdom, så har den ändå på ett avgörande sätt bidragit till att åtskilliga personer snabbare har hamnat i fattigdom, konstaterar rapporten.

ˮFattigdom, det är när personer som redan befinner sig i en besvärligt ekonomisk situation eller familjesituation drabbas av ytterligare en chock. Då skakas den [. . .] spröda jämvikt som de hade lyckats bygga upp för sigˮ, förklarar Vincent Destival, ansvarig för Secours Catholique. ˮOch detta är vad coronakrisen har avslöjat: detta fenomen inträffar dagligen i Frankrike, men pandemin har bidragit till att många snabbare hamnar i fattigdom.ˮ

Bland dem som volontärerna hos Secours Catholique tar emot, över hela landet, kan man märka en stor andel ensamstående män, migranter som nyligen har anlänt till Frankrike och ensamma mödrar och deras barn. Vincent Destival menar att särskilt den sistnämna gruppens nöd är ˮoroväckande för landets framtidˮ. ˮVi vet nämligen att när dessa barn växer upp i fattigdom, skapas det en problematisk framtid för dem”, säger han med sorg i hjärtat.

I enkäten har Secours Catholique frågat tusentals personer bland de sämst ställda, för att förstå hur deras vardag har påverkats av coronakrisen. ”Framför allt har man berättat för oss att man har förlorat sina inkomster [. . .] eftersom olika tillfälliga anställningar eller svartjobb upphörde.”

Levnadskostnaderna, som har ökat under ett och halvt år av kris, har vidare slagit hårt mot hushåll som redan tidigare hade det svårt ekonomiskt. ”En stor andel av barnfamiljerna berättar för oss att matkostnaderna för barnen ökade, när skolmatsalarna stängde. Och att gå och handla i närbutikerna var dyrare än att göra inköpen i stormarknader.” Coronakrisen har lett till att många för första gången blev tvungna att be om hjälp hos olika organisationer för att få livsmedel. 

Miljoner fransmän har inte råd att äta varje dag

Antalet personer som får hjälp med livsmedel har alltså trefaldigats under de senaste 10 åren, enligt rapporten från Secours Catholique. Nära 7 miljoner människor (alltså 10 procent av befolkningen) behöver idag sådan hjälp för att överleva. ”Det är siffror som berör oss mycket. Och vad vi har upptäckt och förfärats över, det är att en fjärdedel av dessa människor regelbundet måste avstå helt från mat en eller flera hela dagar. Det är skakande att säga att [detta] förekommer i Frankrike, ett av de mest utvecklade och rika länderna i världen.”

En studie publicerad i november av Institut de politiques publiques [institut för utvärdering och studium av politiska åtgärder] visar att under de senaste åren har den större delen av de franska hushållen sett sin köpkraft öka, utom de 5 procent fattigaste hushållen, som däremot har fått minskad köpkraft.

Detta är siffror som, enligt Vincent Destival, visar på att statens hjälp genom socialförsäkringssystem inte når upp till tillräckligt höga nivåer. De bidrag som betalas ut tillåter inte arbetslösa att äta sig mätta på ett sätt som är ”värdigt och anständigt i vår tid”. Detta finner han oacceptabelt: ”Det finns i Frankrike ingen anledning till att de personer som har svårt att livnära sig också ska vara dem som man tar minst hand om. Det finns ingen anledning till vårt lands solidaritet med de fattigaste ska ha minskat de senaste åren”, slår han fast.

Bemötandet viktigt

Destival vid Secours Catholique pekar på vad man kan fundera över inom organisationen, för att bättre kunna ta emot och möta personer i nöd. ”Dessa säger att de skulle vilja få tillgång till livsmedel i lokaler som är öppna för alla. Och de säger att de vill kunna välja bland varorna, och slutligen vill de bidra ekonomiskt till de matvaror som de tar emot”, förklarar han. Sammanfattningsvis uppmanar så rapporten från Secours Catholique alla organisationer ”att fundera över hur vi agerar och hur vi i grunden ska respektera vars och ens värdighet”.

Red. 2021-11-24

Detta är en nyhetstext från Vatican News, franska redaktionen. Se originalet av den 18 november via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rapporten ˮHunger efter värdighetˮ, efter namnet på den enkät som genomfördes av Secours Catholique [katolsk biståndsorganisation, övers. anm.] och offentliggjordes nu i november, riktar i år strålkastarljuset mot det oroande faktum att flera miljoner fransyskor och fransmän har svårt att få mat för dagen. Även om coronakrisen inte har lett till nya former av fattigdom, så har den ändå på ett avgörande sätt bidragit till att åtskilliga personer snabbare har hamnat i fattigdom, konstaterar rapporten.

ˮFattigdom, det är när personer som redan befinner sig i en besvärligt ekonomisk situation eller familjesituation drabbas av ytterligare en chock. Då skakas den [. . .] spröda jämvikt som de hade lyckats bygga upp för sigˮ, förklarar Vincent Destival, ansvarig för Secours Catholique. ˮOch detta är vad coronakrisen har avslöjat: detta fenomen inträffar dagligen i Frankrike, men pandemin har bidragit till att många snabbare hamnar i fattigdom.ˮ

Bland dem som volontärerna hos Secours Catholique tar emot, över hela landet, kan man märka en stor andel ensamstående män, migranter som nyligen har anlänt till Frankrike och ensamma mödrar och deras barn. Vincent Destival menar att särskilt den sistnämna gruppens nöd är ˮoroväckande för landets framtidˮ. ˮVi vet nämligen att när dessa barn växer upp i fattigdom, skapas det en problematisk framtid för dem”, säger han med sorg i hjärtat.

I enkäten har Secours Catholique frågat tusentals personer bland de sämst ställda, för att förstå hur deras vardag har påverkats av coronakrisen. ”Framför allt har man berättat för oss att man har förlorat sina inkomster [. . .] eftersom olika tillfälliga anställningar eller svartjobb upphörde.”

Levnadskostnaderna, som har ökat under ett och halvt år av kris, har vidare slagit hårt mot hushåll som redan tidigare hade det svårt ekonomiskt. ”En stor andel av barnfamiljerna berättar för oss att matkostnaderna för barnen ökade, när skolmatsalarna stängde. Och att gå och handla i närbutikerna var dyrare än att göra inköpen i stormarknader.” Coronakrisen har lett till att många för första gången blev tvungna att be om hjälp hos olika organisationer för att få livsmedel. 

Miljoner fransmän har inte råd att äta varje dag

Antalet personer som får hjälp med livsmedel har alltså trefaldigats under de senaste 10 åren, enligt rapporten från Secours Catholique. Nära 7 miljoner människor (alltså 10 procent av befolkningen) behöver idag sådan hjälp för att överleva. ”Det är siffror som berör oss mycket. Och vad vi har upptäckt och förfärats över, det är att en fjärdedel av dessa människor regelbundet måste avstå helt från mat en eller flera hela dagar. Det är skakande att säga att [detta] förekommer i Frankrike, ett av de mest utvecklade och rika länderna i världen.”

En studie publicerad i november av Institut de politiques publiques [institut för utvärdering och studium av politiska åtgärder] visar att under de senaste åren har den större delen av de franska hushållen sett sin köpkraft öka, utom de 5 procent fattigaste hushållen, som däremot har fått minskad köpkraft.

Detta är siffror som, enligt Vincent Destival, visar på att statens hjälp genom socialförsäkringssystem inte når upp till tillräckligt höga nivåer. De bidrag som betalas ut tillåter inte arbetslösa att äta sig mätta på ett sätt som är ”värdigt och anständigt i vår tid”. Detta finner han oacceptabelt: ”Det finns i Frankrike ingen anledning till att de personer som har svårt att livnära sig också ska vara dem som man tar minst hand om. Det finns ingen anledning till vårt lands solidaritet med de fattigaste ska ha minskat de senaste åren”, slår han fast.

Bemötandet viktigt

Destival vid Secours Catholique pekar på vad man kan fundera över inom organisationen, för att bättre kunna ta emot och möta personer i nöd. ”Dessa säger att de skulle vilja få tillgång till livsmedel i lokaler som är öppna för alla. Och de säger att de vill kunna välja bland varorna, och slutligen vill de bidra ekonomiskt till de matvaror som de tar emot”, förklarar han. Sammanfattningsvis uppmanar så rapporten från Secours Catholique alla organisationer ”att fundera över hur vi agerar och hur vi i grunden ska respektera vars och ens värdighet”.

Red. 2021-11-24

Detta är en nyhetstext från Vatican News, franska redaktionen. Se originalet av den 18 november via länken här