Syster María Suyapa – en röst för de svarta i Latinamerika

Under denna vecka samlas de amerikanska och karibiska kyrkorna för ett synodalt stormöte i Mexico City. En av deltagarna, syster María Suyapa Cacho Álvarez, höll i tisdags ett framförande som var av ett helt annat slag än de övriga. I sitt tal kritiserade hon skarpt kyrkans förhållningssätt gentemot de svarta i denna del av världen. Dessa människor, svarta kariber och ättlingar till förrymda slavar, kallas garífuna och är främst bosatta längs den karibiska kusten i Centralamerika. Enligt den franska tidningen La Croix ska syster Mariá Suyapa ha förklarat att: ”Påven säger att vi inte ska tiga – alltså ska jag berätta vad jag har fått höra!”

Garifuna parad på den helige Isidors dag. Livingston, Guatemala. Foto: Wikipedia.

Syster María Suyapa, som själv tillhör garífuna, berättade inför det församlade mötet att hon ville vara de svarta latinamerikanernas röst i Mexico City. Enligt vad La Croix rapporterar förklarade hon i sitt föredrag att detta stormöte bara är en del i lång kamp. Hon berättade hur hon hela sitt liv har velat hjälpa de fattiga och hur hennes kall blev att vara en röst för de som inte har någon röst. Syster María Suyapa besökte inför mötet en mängd garífuna-byar och många människor sade då till henne att ”vi är kyrkans barn och ändå beter hon sig ofta som om hon inte alls vore vår mor!”.

Hon pekade vidare på hur det i nuläget bara finns en enda präst som firar mässan på garífuna-språket, en blandning av franska, engelska och andra språk. Det är nämligen hennes egen bror, förklarade hon, men ingen av de övriga garífuna-seminaristerna har någonsin avslutat sina studier; de upplever sig ”förringade, utfrysta och förvägrade de möjligheter som står andra till buds”.

Enligt vad La Croix rapporterar fortsatte syster María Suyapa att läxa upp de närvarande: ”Präster, biskopar, missionärer visar stor likgiltighet gentemot oss”, förklarade hon och fortsatte: ”Och om man vill missionerna bland oss, då måste det göras genom att ta hänsyn till vår kultur, våra rötter, annars blir det inte mer än en fernissa som snabbt vittrar bort.”

För att uppvärdera de svarta latinamerikanernas bidrag presenterade syster María Suyapa ett konkret förslag: ”Påven talar ofta om Latinamerikans ursprungsfolk, men han talar aldrig om de svarta”, påpekade hon. ”Min dröm vore att påven skulle skicka ett särskilt meddelande till oss svarta latinamerikaner. Då kan de andra folken få se att även om vi är olika, så är vi likväl bröder.”

Red. 2021-11-25

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här