Tagged 'skönhet'

Påven Franciskus talar till konstnärer

Påven Franciskus mötte medlemmarna i gruppen ”Diaconie de la Beauté” (skönhetens diakoni) och höll då ett anförande för dem. Talet återges nedan i dess helhet. Konsistoriesalen, lördag 24 februari 2018 Kära vänner, Jag vill hälsa er välkomna till Rom med…