Assyrier högtidlighåller minnet av massakern i Simele

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Arameisktalande (assyriska) kristna över hela världen högtidlighåller den 7 augusti minnet av massakern i Simele. Minnesdagen hålls till minne av de förbrytelser som skedde mot den kristna befolkningen i norra Irak 1933: för 89 år sedan krossade irakiska trupper med stor brutalitet vad man påstod var ett planerat ”uppror” bland de assyriska kristna och upp till niotusen människor bragtes om livet. Majoriteten tillhörde Österns assyriska kyrka, men det fanns även offer bland kaldéerna och andra trosinriktningar.

Patriark Mar Awa III Royel, ledare för Österns assyriska kyrka, kallade nyligen i ett TV-anförande dessa händelser för ett djupt och kvardröjande sår för det assyriska folket och förklarade att det kommer att leda till fortsatt lidande. Patriarken uppmanade de assyriska kristna till enhet och underströk att de inte är gäster i Irak, utan infödda.

Massakern utgjorde ytterligare ett sorgligt kapitel i Österns assyriska kyrkas historia. I utsiktslös kamp mot osmanska förband tvingades man lämna sina hemländer i bergen och sökte skydd hos engelsmännen. Men dessa valde emellertid att använda sig av assyrierna för att främja sina egna maktintressen. I slutändan gick assyrierna inte bara miste om sina kärnländer i Hakkari-området i nuvarande sydöstra Turkiet. Dessutom omkom ungefär en tredjedel av befolkningen i vad som senare kom att betecknas som ett ”folkmord” riktat mot de kristna armenierna och assyrierna.

År 1918 mördades en katholikos (titel för de högsta ledarna inom den armeniska, den georgiska och den nestorianska kyrkan) av en kurdisk ledare och hans efterföljare dog i ett flyktingläger 1920. Många av de som överlevde flydde till Irak i hopp om att beskyddas av britterna. Men 1932 upphörde det brittiska mandatet över Irak och en oroande utveckling tog sin början även där. I december 1932 avslog Nationernas förbund assyriernas rätt till självständighet. Britterna höll inte sina tidigare löften om att understödja dem och de ingrep heller inte för att förhindra Simele-massakern.

Simele-massakern inspirerade den polsk-judiske juristen Ralph Lemkin (1900–1959) till att utveckla begreppet ”folkmord” (genocid). Under intryck av de assyriska kristnas öde hänvisade han vid en konferens i Madrid 1933 till ”dessa barbariska brott som ett brott mot folkrätten”. Med utgångspunkt i detta anförande utvecklade han senare begreppet ”folkmord”.

Kathpress 2022-08-04

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Arameisktalande (assyriska) kristna över hela världen högtidlighåller den 7 augusti minnet av massakern i Simele. Minnesdagen hålls till minne av de förbrytelser som skedde mot den kristna befolkningen i norra Irak 1933: för 89 år sedan krossade irakiska trupper med stor brutalitet vad man påstod var ett planerat ”uppror” bland de assyriska kristna och upp till niotusen människor bragtes om livet. Majoriteten tillhörde Österns assyriska kyrka, men det fanns även offer bland kaldéerna och andra trosinriktningar.

Patriark Mar Awa III Royel, ledare för Österns assyriska kyrka, kallade nyligen i ett TV-anförande dessa händelser för ett djupt och kvardröjande sår för det assyriska folket och förklarade att det kommer att leda till fortsatt lidande. Patriarken uppmanade de assyriska kristna till enhet och underströk att de inte är gäster i Irak, utan infödda.

Massakern utgjorde ytterligare ett sorgligt kapitel i Österns assyriska kyrkas historia. I utsiktslös kamp mot osmanska förband tvingades man lämna sina hemländer i bergen och sökte skydd hos engelsmännen. Men dessa valde emellertid att använda sig av assyrierna för att främja sina egna maktintressen. I slutändan gick assyrierna inte bara miste om sina kärnländer i Hakkari-området i nuvarande sydöstra Turkiet. Dessutom omkom ungefär en tredjedel av befolkningen i vad som senare kom att betecknas som ett ”folkmord” riktat mot de kristna armenierna och assyrierna.

År 1918 mördades en katholikos (titel för de högsta ledarna inom den armeniska, den georgiska och den nestorianska kyrkan) av en kurdisk ledare och hans efterföljare dog i ett flyktingläger 1920. Många av de som överlevde flydde till Irak i hopp om att beskyddas av britterna. Men 1932 upphörde det brittiska mandatet över Irak och en oroande utveckling tog sin början även där. I december 1932 avslog Nationernas förbund assyriernas rätt till självständighet. Britterna höll inte sina tidigare löften om att understödja dem och de ingrep heller inte för att förhindra Simele-massakern.

Simele-massakern inspirerade den polsk-judiske juristen Ralph Lemkin (1900–1959) till att utveckla begreppet ”folkmord” (genocid). Under intryck av de assyriska kristnas öde hänvisade han vid en konferens i Madrid 1933 till ”dessa barbariska brott som ett brott mot folkrätten”. Med utgångspunkt i detta anförande utvecklade han senare begreppet ”folkmord”.

Kathpress 2022-08-04

Detta är en nyhetstext.