Atens ärkebiskop Hieronymus starkt kritisk mot EU

Ledaren för den ortodoxa kyrkan i Grekland, Atens ärkebiskop Hieronymus, är djupt besviken på den Europeiska Unionen. Han var själv en stark förespråkare för grekiskt EU-inträde men dagens Europa har inget gemensamt med den ursprungliga visionen av en solidarisk gemenskap, sade biskopen i ett samtal i Aten med journalister från Österrike, Schweiz och Tyskland. Det grekiska folket väntar sig inget mer från Europa, sade ärkebiskopen. Människovärdet har trampats ner.

Men samtidigt var ärkebiskopen övertygad om att landet kan övervinna krisen. Han fäster stora förhoppningar vid familjen. Familjestrukturen i Grekland är i huvudsak intakt och det finns ännu en sammanhållning inom familjerna. Det grekiska folket måste ändra sin inställning, inte vänta på att få hjälp av andra utan själv ta initiativ.

Situationen är mycket svår för kyrkan, sade ärkebiskopen. Eftersom prästerna i Grekland avlönas av staten, har också de drabbats av lönenedskärningar på upp till 40 procent. Särskilt för präster med familj är det en dramatisk situation. Trots det försöker alla efter bästa förmåga att stödja folket. Vi mötet i Aten framkom även att Atens ärkebiskop får klara sina utgifter med 2 100 euro i månaden, en biskop med 1 700 euro och en församlingspräst på landet med mindre än 700 euro. Extra ersättningar vid jul och semester har tagits bort för anställda i kyrkan liksom för alla statsavlönade.

Kathpress 2012-10-12