Återförening av tvångsseparerade familjer lättare sagt än gjort

I slutet av juni gav en domare i Kalifornien den amerikanska regeringen 30 dagar på sig att återförena föräldrar med barn som skilts från dem vid gränsen, 14 dagar om barnen var under fem år gamla.

Syster Bernadette Mary Reis FSP (Filiarum Sancti Pauli) redogör i Vatican News för ansträngningarna att återförena tvångsseparerade familjer. Tiden håller på att rinna ut för dem och företaget är lättare sagt än gjort, enligt en intervju med Christine Reis, ordförande i Humans Rights Institute vid University of St. Paul Law School.

”Nolltoleransen infördes alldeles för snabbt”, enligt Reis, ”och det fanns ingen tid för tillräcklig planering”. Det saknas tillräckligt med platser i de tre uppsamlingscentra som inrättats. De räcker inte ens till för att ta emot en bråkdel av de migranter som kommit in. För att kunna återförena barn med föräldrarna måste man kunna bevisa att barnet i fråga verkligen hör ihop med föräldrarna och försöka ta reda på vart föräldrarna förts och vart barnet förts. Vissa av barnen är så små att de inte kan tala om eller verifiera vem deras föräldrar är.

Enligt sekreteraren i Health and Human Services Alex Azar. Att försöka verifiera identitet genom födelsecertifikat tar alldeles för lång tid, varför HHS kommer att försöka använda DNA-analys.

Det finns inga säkra uppgifter om hur många sannolikt traumatiserade barn det rör sig om, men antalet har uppskattats till cirka 3 000. Problemen är inte lösta i och med en återförening. Om de alla i en familj skall hållas i slutna uppsamlingscentra saknas det faciliteter för detta. USA:s migrationsmyndighet har tagit fram ett nytt formulär av vilket framgår att kvarhållna familjer, som fått officiellt utvisningsbeslut, har rätt återförenas med sina barn och kan välja om de vill ha barnen med sig vid utvisningen, men kan också välja bort det alternativet.

Lee Gelernt i American Civil Liberties Union hävdar att man krävt att regeringen skall sluta använda formuläret, då det tvingar föräldrarna att avstå från sin rätt att överklaga ett utvisningsbeslut om de vill ha barnen med sig. Diane Eikenberry i National Immigrant Justice Center har tolkat formuläret så, att migrationsmyndigheten (ICE) fullständigt bortsett från en persons förmåga att begära skydd, allraminst barnens .

Det råder en sådan förvirring i systemet att även föräldrar, som inte riskerar utvisning, tilldelats formuläret.

Syster Bernadette Mary Reis FSP, Vatican News 2018-07-08

Artikeln i dess helhet finns via länken här