Australisk biskop: ”Synoden önskar ingen ändring när det gäller skilda”

Biskopssynoden och äktenskap och familj kommer, enligt den australiske ärkebiskopen av Brisbane, Mark Coleridge, inte att rösta för att omgifta frånskilda ska få tillgång till kommunionen. Det är endast en ”mycket liten del” av synoddeltagarna som uttryckligen har pläderat för detta, sade Coleridge under måndagen i Vatikanen. Det kommer det enligt honom ”inte ske någon substantiell ändring av den kyrkliga läran” på den omstridda punkten.

Coleridge pläderar dock för en större kyrklig uppskattning av de omgifta par som lever tillsammans i kärlek och trohet och kanske också uppfostrar barn. De borde inte anklagas för äktenskapsbrott som två gifta, som träffas i hemlighet under en helg på ett hotell och bedrar sin respektive partner.

Den latinske patriarken av Jerusalem, kardinal Fuad Twal, varnade för att göra hanteringen av civilrättsligt omgifta frånskilda till synodens viktigaste tema. ”Vi måste ha alla problem med familjen i blickfånget”, sade Twal. I många delar av världskyrkan förekommer inte dessa fenomen, så finns det till exempel Heliga landet inte någon annan möjlighet att gifta sig än kyrkligt. Dessutom är det fel att tro att fler skulle komma till gudstjänsterna, om man tillät kommunion för omgifta frånskilda.

Ärkebiskop Coleridge värjde sig mot intrycket att synoden till sist endast kommer att leda till ”kosmetiska” resultat. Kyrkan måste dock förmedla sina övertygelser i en tidsanpassad språkdräkt. Så är exempelvis principen om att kyrkan visserligen älskar syndaren men förkastar synden, i dag inte längre möjlig att förmedla. Även begrepp som ”äktenskapskapets oupplöslighet” eller betecknandet av homosexualitet som ”förvirring” är för negativt laddade.

Kathpress 2015-10-19