Tagged 'biskopssynoden om familjen'

Påvens dokument efter familjesynoden publiceras 8 april

Vatikanen meddelande under torsdagen att påven Franciskus länge emotsedda så kallade apostoliska uppmaning efter förra höstens ordinarie biskopssynod om familjen, dess gåvor och utmaningar, kommer att offentliggöras nästa fredag, den 8 april. Dokumentet som kommer att ha titeln Amoris laetitia…

Påvens skrivelse om familjen väntas i mars

Påven Franciskus skrivelse, så kallade ”Apostoliska uppmaning” om familjen och familjelivet, som ska följa på förra årets biskopssynod i Rom kommer att publiceras i mars, säger ärkebiskop Vincenzo Paglia, ordförande för Påvliga rådet för familjen i Vatikanen. I en intervju…

Kardinalsdebatten inför synoden går vidare

Kardinal Gerhard Müller, prefekt för Troskongregationen i Vatikanen, har sagt till en fransk tidskrift att den katolska läran eller tillämpningen av den i frågor om äktenskap och familj inte är upp till de nationella biskopskonferenserna att avgöra: ”Det är en…

Synoden: de tio arbetsgruppernas arbete avslutat

De tio arbetsgrupperna i biskopssynoden avslutade på torsdagen sitt arbete och lämnade sin rapport för diskussion vid torsdagseftermiddagens plenarsammanträde. Av bidragen och diskussionen sammanställs ett slutdokument för röstning på lördagseftermiddagen. Redaktörerna av detta kommer från Europa, USA, Latinamerika och Asien….

Vad är en biskopssynod?

Med anledning av den kommande biskopssynoden om familjen, 5–19 oktober, ges här en kortfattad information om vad en sådan innebär. Den katolska biskopssynoden skall representera världskyrkan och betona kollegialiteten mellan påven och biskoparna. Den inrättades 1965 av påven Paulus VI…