Synodens debatt om frånskilda omgifta har bara börjat

FedericolombardiBiskopssynoden om familjen har för första gången behandlat den hett debatterade frågan om hur kyrkan ska behandla frånskilda som gift om sig borgerligt. Vatikanens talesperson Federico Lombardi sade på lördagen att ansatser till en debatt med de kända olika positionerna hade förekommit. Detta ämne är uppsatt på den officiella dagordningen först veckan efter nästa. Påven Franciskus betonade vid inledningen av överläggningarna på tisdagen att synoden inte får reduceras till att bara handla om denna enda fråga.

I synodens arbetspapper som är överläggningarnas innehållsmässiga riktlinjer hålls frågan öppen. Å ena sidan heter det att man bör sondera vidare efter en möjlighet att efter en botgöringsprocess låta frånskilda som gift om sig få tillgång till kommunionen i enskilda fall. Å andra sidan hänvisas till att andra vill hålla fast vid hittillsvarande officiella praxis. I slutdokumentet från biskopskonferensen om familjen förra hösten kom det inte in någon formulering om en sondering, eftersom detta förslag inte uppnådde den erforderliga två tredjedelars majoriteten.

Ytterligare ämnen som behandlades på fredagen och lördagen var enligt Vatikanens talesperson bland annat den avtagande villigheten att gifta sig kyrkligt, äktenskapets oupplöslighet och äktenskap mellan katoliker och icke-kristna. Ett indiskt äkta par, en katolik och en hindu, beskrev för biskopssynoden svårigheterna i ett blandreligiöst äktenskap. Dessutom föreslogs att man ska införa en egen liturgi för familjer.

Kathpress 2015-10-10