Påvliga barnskyddskommissionen har möte i Vatikanen

Den påvliga barnskyddskommissionen sammanträdde i sin helhet för andra gången under det gångna veckoslutet. I centrum för mötet stod utbytet av erfarenheter mellan de sex arbetsgrupper, som bildades i februari och som skall arbeta med bland annat riktlinjer för skydd av ban, med omhändertagandet av de som drabbats och med utbildning av prästkandidater. Som en inledning av mötet firade påven Franciskus i fredags mässan tillsammans med deltagarna.

Kommissionen som leds av kardinal Sean Patrick O’Malley från Boston har en rådgivande funktion och skall utarbeta förslag till ett bättre skydd för minderåriga och utsatta vuxna mot sexuella övergrepp inom det kyrkliga området.

Sedan kommissionen grundades har den blivit inbjuden till rådslag med ett stort antal kyrkliga institutioner, från biskopskonferenser till ärkestift. Medlemmarna har rest till workshops, seminarier och konferenser på Irland, Storbritannien, Frankrike, Nya Zeeland, öarna i Stilla Havet och slutligen till Filippinerna, där 76 biskopar deltog i ett möte om skydd av barn. I november kommer medlemmar från kommissionen att möta biskopar från Centralamerika.

Kommissionen grundades i mars 2014 och inom ett år hade den utvidgats till 18 medlemmar. Bland dem finns också två tidigare offer. I mars 2015 hade kommittén fått egna statuter. Franciskus har därmed knutit an till de åtgärder hans föregångare, Benedictus XVI, hade vidtagit mot sexuella övergrepp. En av kommissionens medlemmar, jesuiten och psykologiprofessorn Hans Zollner, kommer från Regensburg i Tyskland och han leder ett centrum för skydd av barn på det romerska universitetet Gregoriana.

Kathpress 2015-10-12

Se tidigare inlägg på Signums hemsida här och här