Tagged 'Jesuitpater Hans Zollner'

Krav på konkreta resultat efter möte om övergrepp

Alla hade som trollbundna väntat på påvens avslutningstal. När de fyra dagar långa överläggningarna med 190 biskopar, ordensledare och kuriechefer från hela världen avslutades, skulle något konkret komma fram. Men många blev besvikna. Påven själv hade vid inledningen av denna…