Zollner tillbakavisar kritik mot påvens möte med övergreppsoffer

Jesuitpater Hans Zollner, vice rektor vid det påvliga Gregoriana universitetet i Rom, tillbakavisar den kritik som har framförts mot påven Franciskus möte med några av offren för sexuella övergrepp. För de sex drabbade blev mötet i måndags i Vatikanen ”en vändpunkt i livet” och ”början på en genomgripande förvandling”; detta enligt Zollner, som också är professor i psykologi och som organiserade Franciskus första samtal med missbruksoffer. Han är även medlem av den barnskyddskommission som Franciskus inrättat för att bekämpa sexuella övergrepp.

Det tyska nätverket för drabbade av sexuella övergrepp har kritiserat mötet som en symbolisk PR uppvisning. I stället för att försöka kompensera för det inträffade, ber påven tillsammans med dessa strängt troende övergreppsoffer.

På denna kritik svarar Zollner att viktigare än kompensation är att påven lyssnar på offrens berättelser. Det är emellertid omöjligt för honom att på samma sätt möta och lyssna till alla hundratals eller tusentals, som kan vara drabbade. Men för de sex personer han möter har det varit en ”otroligt viktig erfarenhet”, att den katolska kyrkans överhuvud lyssnar på dem och delar deras smärta. ”Det här är svårt att uthärda”, säger Zollner. Han hade lagt märke till att påven vid flera tillfällen var nära att brista i gråt.

Kathpress 2014-07-08