Offer för sexuella övergrepp mötte påven

För första gången under sin ämbetstid har påven Franciskus mött offer för sexuella övergrepp, däribland två tyskar. De enskilda samtalen med de tre männen och tre kvinnorna i måndags hade varat ca trettio minuter för var och en, sade Vatikanens talesperson Federico Lombardi. De hade i det förgångna varit offer för sexuella övergrepp från präster.

Lombardi talade om en intensiv och rörande sammankomst i försoningens tecken. Påven ville framför allt lyssna för att varsamt öppna vägar till försoning med Gud och kyrkan för de drabbade. Efter de långa samtalen under hela förmiddagen hade Franciskus på honom verkat vara ”utmattad och skakad”, sade talesmannen.

Förutom de båda tyskarna kom två av offren för Irland och två från Storbritannien. Påven hade redan kvällen före hälsat dem i sitt residens, Vatikanens gästhem Santa Marta, där de åt middag. På morgonen deltog de i hans dagliga morgonmässa.

I sin predikan tog påven brett upp temat sexuell övergrepp i kyrkan. Offren låg som en börda på hela kyrkans samvete, sade han enligt sitt av Vatikanens offentliggjorda manuskript. Franciskus påminde särskilt om de offer som efter övergreppen av förtvivlan tagit sina liv.

Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga [läs mer här och här], som hade organiserat de sex människornas möte med påven, sammanträdde i söndags för andra gången efter sitt bildande, sade Lombardi. Då talade man framför allt om statuterna och möjliga nya medlemmar.

”Att tiga förökar lidandet”

Före det långvariga mötet med de sex offren för sexuella övergrepp bad påven Franciskus i morgonmässan i kyrkans namn om förlåtelse för brotten. Offrens lidande väger tyngt på kyrkans samvete, sade han i sin predikan i måndags inför offren. ”Därför ber jag också om förlåtelse, att ansvariga inom kyrkan har underlåtit att reagera på berättelser om övergrepp”, sade påven. Detta har lett till större lidande och ökat risken för andra minderåriga.

Därför måste prästutbildningen noga övervakas och skyddet av barn och ungdomar i kyrkan starkt förbättras. Han räknade därvid med rekommendationerna från den av honom inrättade barnskyddskommissionen, som sammanträdde i Vatikanen i söndags och måndags. ”Alla biskopar måste utöva sin pastorala tjänst med största omsorg för att befrämja skyddet av minderåriga och de kommer att hållas ansvariga för detta”, försäkrade Franciskus.

I sin predikan tackade påven också de sex offren för sexuella övergrepp att de rest till Vatikanen. ”Er närvaro talar om hoppets under, som är starkare än det djupaste mörker”, enligt påven.

Ingen tidsbegränsning vid mötet

’En kvinnlig deltagare från Irland berömde påven för att vara en uppmärksam lyssnare. Hennes möte med påven hade varit ”storartat”, sade Marie Kane (43) till irländska massmedier. Det hade inte funnits någon tidsbegränsning.

Inte fullt så vänliga ord hade hon för det irländska klerus. Hon tror inte att något kommer att ändras, så länge biskopar som kardinal Sean Brady är kvar i tjänst, som haft del i nertystandet av övergrepp. Irlands primas har kritiserats för sin roll i en undersökning av sexuella övergrepp 1975, då han skulle ha uppmanat två pojkar att vara tysta.

Kane hade i sin hemstad Bray söder om Dublin under tre år till sitt arton de år sexuellt missbrukats av en präst. Följderna av detta led hon alltjämt av, sade hon.

Kathpress 2014-07-07