Tagged 'Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga'

Offer för sexuella övergrepp mötte påven

För första gången under sin ämbetstid har påven Franciskus mött offer för sexuella övergrepp, däribland två tyskar. De enskilda samtalen med de tre männen och tre kvinnorna i måndags hade varat ca trettio minuter för var och en, sade Vatikanens…

Påven möter offer för sexövergrepp i dag

Påven Franciskus kommer i dag, måndag den 7 juli, att fira mässa tillsammans med och sedan samtala med åtta personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp begångna av katolska präster. Mötet äger rum i påvens residens, Casa Santa Marta, i Rom….