Påven tillsätter kommission för skydd av minderåriga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens presstalesman, Federico Lombardi, har i dag, lördag den 22 mars, meddelat att påven Franciskus har tillsatt en ny kommission som har till uppgift att motverka sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkan. Att en sådan kommission var på väg att tillsättas offentliggjorde Vatikanen redan i december, men nu är alltså medlemmarna utvalda och kommissionen kan börja sitt arbete.

Den nya kommissionen består av åtta personer. Av dessa är fem lekmän, två är präster och en är biskop. Hälften av kommissionens medlemmarna är kvinnor. Det rör sig om följande åtta personer: den franska barnpsykiatrikern Catherine Bonnet; den brittiska professorn i psykiatri Sheila Hollins; den argentinske professorn i moralteologi Humberto Miguel Yanez  SJ; den amerikanske kardinalen Sean Patrick O’Malley, ärkebiskop av Boston; den italienske juristen Claudio Papale; den tidigare premiärministern i Polen Hanna Suchocka och den tyske professorn i psykologi Hans Zollner SJ. Dessutom ingår i kommissionen irländskan Marie Collins, som själv i sin ungdom på 60-talet utsattes för sexuella övergrepp av en präst och som under många år aktivt kämpat för offrens rättigheter och för att få kyrkans ledning att på allvar ta itu med problemen.

I en kommentar till dagens beslut sade  Vatikanens presstalesman Lombardi att påvens beslut ska ses som ett uttryck för hur allvarligt påven Franciskus ser på dessa frågor. Påven har bett kommissionens medlemmar att själva komma med förslag på ytterligare medlemmar för kommissionen, om man så önskar. Till kommissionens uppgifter hör bland annat att utarbeta riktlinjer för att förebygga övergrepp, att se över kyrklig lagstiftning på området, men också att konkret bistå dem som utsatts för övergrepp att driva juridiska processer mot sina förövare.

Kathpress 2014-03-22

Mer information här:

https://en.radiovaticana.va/news/2014/03/22/fr._lombardi:_new_commission_for_protection_of_minors_to_take/en1-783932

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanens presstalesman, Federico Lombardi, har i dag, lördag den 22 mars, meddelat att påven Franciskus har tillsatt en ny kommission som har till uppgift att motverka sexuella övergrepp på minderåriga inom kyrkan. Att en sådan kommission var på väg att tillsättas offentliggjorde Vatikanen redan i december, men nu är alltså medlemmarna utvalda och kommissionen kan börja sitt arbete.

Den nya kommissionen består av åtta personer. Av dessa är fem lekmän, två är präster och en är biskop. Hälften av kommissionens medlemmarna är kvinnor. Det rör sig om följande åtta personer: den franska barnpsykiatrikern Catherine Bonnet; den brittiska professorn i psykiatri Sheila Hollins; den argentinske professorn i moralteologi Humberto Miguel Yanez  SJ; den amerikanske kardinalen Sean Patrick O’Malley, ärkebiskop av Boston; den italienske juristen Claudio Papale; den tidigare premiärministern i Polen Hanna Suchocka och den tyske professorn i psykologi Hans Zollner SJ. Dessutom ingår i kommissionen irländskan Marie Collins, som själv i sin ungdom på 60-talet utsattes för sexuella övergrepp av en präst och som under många år aktivt kämpat för offrens rättigheter och för att få kyrkans ledning att på allvar ta itu med problemen.

I en kommentar till dagens beslut sade  Vatikanens presstalesman Lombardi att påvens beslut ska ses som ett uttryck för hur allvarligt påven Franciskus ser på dessa frågor. Påven har bett kommissionens medlemmar att själva komma med förslag på ytterligare medlemmar för kommissionen, om man så önskar. Till kommissionens uppgifter hör bland annat att utarbeta riktlinjer för att förebygga övergrepp, att se över kyrklig lagstiftning på området, men också att konkret bistå dem som utsatts för övergrepp att driva juridiska processer mot sina förövare.

Kathpress 2014-03-22

Mer information här:

https://en.radiovaticana.va/news/2014/03/22/fr._lombardi:_new_commission_for_protection_of_minors_to_take/en1-783932