Utbildning för att förhindra sexövergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Svenska Dagbladet (FN söker svar på kyrkans övergrepp) gör Gunilla von Hall uppmärksam på att FN:s barnrättskommitté i dag påbörjar ett förhör av Vatikanens representanter i fråga om sexuella övergrepp. Mot slutet av artikeln nämns några av de åtgärder som påven Franciskus har vidtagit. Utöver dessa åtgärder bör man framhålla att universitetet Gregoriana i Rom för en tid sedan tog initiativ till utbildningsprogram för att förhindra sexuella övergrepp. Jesuitpater Hans Zollner har huvudansvaret för denna utbildning, som delvis sker via internet, något som vi har berättat om på Signums hemsida här och här och här.

Att arbete för att förhindra sexuella övergrepp i framtiden pågår lokalt kan man exempelvis läsa om här; om en utbildning som hölls i Chile.

Red. Signum 2014-01-16

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fn-soker-svar-om-kyrkans-overgrepp_8898758.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Svenska Dagbladet (FN söker svar på kyrkans övergrepp) gör Gunilla von Hall uppmärksam på att FN:s barnrättskommitté i dag påbörjar ett förhör av Vatikanens representanter i fråga om sexuella övergrepp. Mot slutet av artikeln nämns några av de åtgärder som påven Franciskus har vidtagit. Utöver dessa åtgärder bör man framhålla att universitetet Gregoriana i Rom för en tid sedan tog initiativ till utbildningsprogram för att förhindra sexuella övergrepp. Jesuitpater Hans Zollner har huvudansvaret för denna utbildning, som delvis sker via internet, något som vi har berättat om på Signums hemsida här och här och här.

Att arbete för att förhindra sexuella övergrepp i framtiden pågår lokalt kan man exempelvis läsa om här; om en utbildning som hölls i Chile.

Red. Signum 2014-01-16

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fn-soker-svar-om-kyrkans-overgrepp_8898758.svd