16 januari, 2014

Filter

Datumintervall
BENGT SÄFSTEN År 2007 visade TV3 serien Sjukhuset. Där fanns ett program som spelats in på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En kvinna kände igen sin make i programmet. Mannen vårdades...
En grupp företrädare för Vatikanen, ledda av Vatikanens representant vid FN, ärkebiskop Silvano Tomasi, har i dag, torsdag den 16 januari, träffat FN:s kommission för barnens rättigheter vid FN:s kontor...
I Svenska Dagbladet (FN söker svar på kyrkans övergrepp) gör Gunilla von Hall uppmärksam på att FN:s barnrättskommitté i dag påbörjar ett förhör av Vatikanens representanter i fråga om sexuella...
Ledaren för den ukrainska katolska kyrkan har försäkrat att prästerna i hans kyrka inte kommer att låta sig hindras av regeringens hot att återkalla registreringen för denna med Rom unierade...
Open Doors är en kristen missionsorganisation som sedan sextio år arbetar ekumeniskt för världens kristna genom att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan och som sammanställer en lista över de...