FN och Vatikanen om pedofilövergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp företrädare för Vatikanen, ledda av Vatikanens representant vid FN, ärkebiskop Silvano Tomasi, har i dag, torsdag den 16 januari, träffat FN:s kommission för barnens rättigheter vid FN:s kontor i Genéve.

Ärkebiskop Tomasi framhöll vid mötet att man i Vatikanen är mycket beslutsam att förhindra att pedofilövergrepp äger rum i kyrkans sammanhang. Dels har Vatikanen vidtagit åtgärder för att skärpa kyrkans reglement på området och för att snabba på processerna mot präster som misstänks för övergrepp, dels har man bemödat sig om ett mer effektivt samarbete med polisen och de rättsvårdande myndigheterna. I ett dokument som Vatikanen i dag offentliggjorde heter det att man betraktar skyddet av minderåriga som en första rangens prioritet inom kyrkan.

I dialog med de olika katolska stiften runt om i världen har man från Vatikanens sida insisterat på att man på lokal nivå ska utarbeta regler för att motverka sexuella övergrep mot minderåriga. Man har också nyligen tillsatt en särskild kommission i Vatikanen med fackkompetens på området för att se vad som kan göras för att förhindra framtida övergrepp.

Som exempel på initiativ från kyrkoledningens sida nämnde ärkebiskop Tomasi ett internetbaserat utbildningsprogram (så kallat E-Learning) som utarbetats av fackfolk vid det påvliga Gregoriana-universitetet i Rom tillsammans med ärkestiftet München i Tyskland.

I sitt tal i dag sade ärkebiskop Tomasi att ”katolska kyrkan vill vara en förebild i att omsätta dessa nya insikter i praktiken” och att ”majoriteten av medarbetarna i kyrkans institutioner världen över gör en stor insats för att främja barnens utveckling, inte minst genom skolor och annan utbildningsverksamhet, men också genom många andra former av sociala insatser för barn.”

I en predikan i morgonmässan i kapellet i Santa Marta-huset i Vatikanen, där påven Franciskus bor, betonade påven i morse vikten av att man i kyrkliga kretsar självkritiskt inser allvaret i övergreppen mot barn. ”Vad dessa präster, biskopar och lekfolk har gjort i kyrkans sammanhang är en skam för kyrkan. De har övergett Gud och utnyttjat sin maktposition gentemot barnen”, sade påven.

Kathpress 2014-01-16

Läs mer:

https://en.radiovaticana.va/news/2014/01/16/un_committee_reviews_holy_sees_child_protection_efforts/en1-764608

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fn-soker-svar-om-kyrkans-overgrepp_8898758.svd

 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5758090

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5757919

 

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp företrädare för Vatikanen, ledda av Vatikanens representant vid FN, ärkebiskop Silvano Tomasi, har i dag, torsdag den 16 januari, träffat FN:s kommission för barnens rättigheter vid FN:s kontor i Genéve.

Ärkebiskop Tomasi framhöll vid mötet att man i Vatikanen är mycket beslutsam att förhindra att pedofilövergrepp äger rum i kyrkans sammanhang. Dels har Vatikanen vidtagit åtgärder för att skärpa kyrkans reglement på området och för att snabba på processerna mot präster som misstänks för övergrepp, dels har man bemödat sig om ett mer effektivt samarbete med polisen och de rättsvårdande myndigheterna. I ett dokument som Vatikanen i dag offentliggjorde heter det att man betraktar skyddet av minderåriga som en första rangens prioritet inom kyrkan.

I dialog med de olika katolska stiften runt om i världen har man från Vatikanens sida insisterat på att man på lokal nivå ska utarbeta regler för att motverka sexuella övergrep mot minderåriga. Man har också nyligen tillsatt en särskild kommission i Vatikanen med fackkompetens på området för att se vad som kan göras för att förhindra framtida övergrepp.

Som exempel på initiativ från kyrkoledningens sida nämnde ärkebiskop Tomasi ett internetbaserat utbildningsprogram (så kallat E-Learning) som utarbetats av fackfolk vid det påvliga Gregoriana-universitetet i Rom tillsammans med ärkestiftet München i Tyskland.

I sitt tal i dag sade ärkebiskop Tomasi att ”katolska kyrkan vill vara en förebild i att omsätta dessa nya insikter i praktiken” och att ”majoriteten av medarbetarna i kyrkans institutioner världen över gör en stor insats för att främja barnens utveckling, inte minst genom skolor och annan utbildningsverksamhet, men också genom många andra former av sociala insatser för barn.”

I en predikan i morgonmässan i kapellet i Santa Marta-huset i Vatikanen, där påven Franciskus bor, betonade påven i morse vikten av att man i kyrkliga kretsar självkritiskt inser allvaret i övergreppen mot barn. ”Vad dessa präster, biskopar och lekfolk har gjort i kyrkans sammanhang är en skam för kyrkan. De har övergett Gud och utnyttjat sin maktposition gentemot barnen”, sade påven.

Kathpress 2014-01-16

Läs mer:

https://en.radiovaticana.va/news/2014/01/16/un_committee_reviews_holy_sees_child_protection_efforts/en1-764608

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/fn-soker-svar-om-kyrkans-overgrepp_8898758.svd

 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5758090

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5757919