Barnskyddsexpert förväntar sig förklaring från påven Benedictus XVI

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt barnskyddsexperten jesuitpater Hans Zollner skulle tidigare påven Benedictus XVI kunna komma med en personlig förklaring angående expertutlåtandet om övergrepp i München. ”Han skulle då till exempel kunna säga: Jag minns inte om jag var närvarande vid det möte som det är frågan om. Om jag var där, så jag begått ett fel och jag ber om ursäktˮ, sa Zollner i Rom på fredagen i en intervju med nyhetsbyrån Kathpress.

Även om den psykologiska insikten på den tiden var annorlunda, så menar Zollner, som är psykolog och ledare för Safeguarding institute [institutet för barnskydd] vid påvliga Gregorianauniversitet i Rom, att Ratzinger medan han var ärkebiskop borde ha ägnat frågan större uppmärksamhet. Förresten är han förvånad över att utlåtanden från emerituspåven i expertutlåtandet inskränker sig till juridiska aspekter samt vittnesmål och kyrkorätt. Så gott som alla mänskliga aspekter saknas.

En sådan kännbar, personlig förklaring förväntar sig Zollner dessutom av alla, som i expertutlåtandet nämns som ansvariga personer. I ärkestiftet München och Freising är det dessutom nödvändigt med förtroendeskapande åtgärder. Dit hör även inrättandet av ett ombudskansli. ”Man måste gå de församlingar och familjer till mötes, där det fanns och finns irritation och splittring”, menar Zollner, ”och skapa ett klimat där såren kan läkas.”

Det expertutlåtande som har lagts fram av advokatbyrån Westfahl Spilker Wastl (WSW) är enligt Zollner ”värdefullt”, eftersom det är mera omfattande, till skillnad från det offentliggjorda expertutlåtandet om hanteringen av övergreppen i ärkestiftet Köln. Det är inte bara rättsliga aspekter som behandlas. ”Det är rätt metodik: man har inte bara utvärderat dokument, utan man har även talat med berörda personen och frågat ut vittnen från den aktuella tiden”, säger Zollner. Detta visar även att en undersökning som har genomförts på uppdrag av kyrkan ”mycket väl kan vara självständig”.

Kathpress 2021-01-21

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt barnskyddsexperten jesuitpater Hans Zollner skulle tidigare påven Benedictus XVI kunna komma med en personlig förklaring angående expertutlåtandet om övergrepp i München. ”Han skulle då till exempel kunna säga: Jag minns inte om jag var närvarande vid det möte som det är frågan om. Om jag var där, så jag begått ett fel och jag ber om ursäktˮ, sa Zollner i Rom på fredagen i en intervju med nyhetsbyrån Kathpress.

Även om den psykologiska insikten på den tiden var annorlunda, så menar Zollner, som är psykolog och ledare för Safeguarding institute [institutet för barnskydd] vid påvliga Gregorianauniversitet i Rom, att Ratzinger medan han var ärkebiskop borde ha ägnat frågan större uppmärksamhet. Förresten är han förvånad över att utlåtanden från emerituspåven i expertutlåtandet inskränker sig till juridiska aspekter samt vittnesmål och kyrkorätt. Så gott som alla mänskliga aspekter saknas.

En sådan kännbar, personlig förklaring förväntar sig Zollner dessutom av alla, som i expertutlåtandet nämns som ansvariga personer. I ärkestiftet München och Freising är det dessutom nödvändigt med förtroendeskapande åtgärder. Dit hör även inrättandet av ett ombudskansli. ”Man måste gå de församlingar och familjer till mötes, där det fanns och finns irritation och splittring”, menar Zollner, ”och skapa ett klimat där såren kan läkas.”

Det expertutlåtande som har lagts fram av advokatbyrån Westfahl Spilker Wastl (WSW) är enligt Zollner ”värdefullt”, eftersom det är mera omfattande, till skillnad från det offentliggjorda expertutlåtandet om hanteringen av övergreppen i ärkestiftet Köln. Det är inte bara rättsliga aspekter som behandlas. ”Det är rätt metodik: man har inte bara utvärderat dokument, utan man har även talat med berörda personen och frågat ut vittnen från den aktuella tiden”, säger Zollner. Detta visar även att en undersökning som har genomförts på uppdrag av kyrkan ”mycket väl kan vara självständig”.

Kathpress 2021-01-21

Detta är en nyhetstext.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)