Benedictus XVI ändrar sitt uttalande beträffande expertutlåtande om övergrepp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den förre påven Benedictus XVI har ändrat ett viktigt uttalande i sin inlaga till ett expertutlåtandet om övergrepp i München. Tvärtemot vad han tidigare uttryck ska han ha deltagit i stiftsledningsmötet den 15 januari 1980, heter det i ett av honom offentliggjort yttrande till nyhetsbyrån Kathpress. Felet ska dock ”inte ha berott på illvilja” utan ”på grund av en miss vid den redaktionella bearbetningen av hans uttalande”. Detta gör honom ”mycket ledsen”, och han ber om ursäkt för detta.

Visserligen ska det vid det aktuella mötet ”inte ha fattats något beslut om en själavårdande insats för den berörda prästen” Snarare ska man bara ha tillmötesgått önskan om att ”göra det möjligt för mannen att bo i München under sin terapibehandling i München”. Hur denna miss kunde uppstå, kommer Benedictus XVI att förklara i ett ”ännu inte publicerade yttrande”.

Ett utförligt yttrande kommer den förre påven, som från 1977 till 1982 var ärkebiskop av stiftet München-Freising, göra vid en senare tidpunkt, säger hans privatsekreterare, ärkebiskop Georg Gänswein, till Kathpress. 94-åringen ber om förståelse för att en fullständig genomgång av det 1 900 sidor långa utlåtandet kräver mer tid. Den hittillsvarande läsningen av redogörelserna fyller honom, enligt uttalandet, ”med skam och smärta över det lidande”, som offren tillfogats.

I en rapport som i torsdags offentliggjordes av kansliet för det juridiska ombudet Westpfahl Spilker Wastl (WSW) anklagas Joseph Ratzinger för att under sin tid som ärkebiskop i München (1977–1982) i fyra fall inte ha agerat i enlighet med reglerna respektive inte ha reagerat adekvat.

Utredaren har bland annat starkt betvivlat Benedictus XVI:s uttalande om ett särskilt, ytterst känsligt, fall med en återfallsförbrytare. ”Fallet Peter H.” har redan orsakat internationella rubriker. Vid det aktuella stiftsledningsmötet i januari 1980 handlade det om att ta emot denna präst, från stiftet Essen, i München. Om man under mötet hade talat om Peter H.:s tidigare historia har dock WSW:s utredare inte med säkerhet kunnat fastställa. Benedictus XVI ska i vilket fall som helst i sitt första, 82-sidiga yttrande inom ramen för utfrågningen ha bestridit att han över huvud taget skulle ha deltagit i mötet.

Kathpress 2022-01-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den förre påven Benedictus XVI har ändrat ett viktigt uttalande i sin inlaga till ett expertutlåtandet om övergrepp i München. Tvärtemot vad han tidigare uttryck ska han ha deltagit i stiftsledningsmötet den 15 januari 1980, heter det i ett av honom offentliggjort yttrande till nyhetsbyrån Kathpress. Felet ska dock ”inte ha berott på illvilja” utan ”på grund av en miss vid den redaktionella bearbetningen av hans uttalande”. Detta gör honom ”mycket ledsen”, och han ber om ursäkt för detta.

Visserligen ska det vid det aktuella mötet ”inte ha fattats något beslut om en själavårdande insats för den berörda prästen” Snarare ska man bara ha tillmötesgått önskan om att ”göra det möjligt för mannen att bo i München under sin terapibehandling i München”. Hur denna miss kunde uppstå, kommer Benedictus XVI att förklara i ett ”ännu inte publicerade yttrande”.

Ett utförligt yttrande kommer den förre påven, som från 1977 till 1982 var ärkebiskop av stiftet München-Freising, göra vid en senare tidpunkt, säger hans privatsekreterare, ärkebiskop Georg Gänswein, till Kathpress. 94-åringen ber om förståelse för att en fullständig genomgång av det 1 900 sidor långa utlåtandet kräver mer tid. Den hittillsvarande läsningen av redogörelserna fyller honom, enligt uttalandet, ”med skam och smärta över det lidande”, som offren tillfogats.

I en rapport som i torsdags offentliggjordes av kansliet för det juridiska ombudet Westpfahl Spilker Wastl (WSW) anklagas Joseph Ratzinger för att under sin tid som ärkebiskop i München (1977–1982) i fyra fall inte ha agerat i enlighet med reglerna respektive inte ha reagerat adekvat.

Utredaren har bland annat starkt betvivlat Benedictus XVI:s uttalande om ett särskilt, ytterst känsligt, fall med en återfallsförbrytare. ”Fallet Peter H.” har redan orsakat internationella rubriker. Vid det aktuella stiftsledningsmötet i januari 1980 handlade det om att ta emot denna präst, från stiftet Essen, i München. Om man under mötet hade talat om Peter H.:s tidigare historia har dock WSW:s utredare inte med säkerhet kunnat fastställa. Benedictus XVI ska i vilket fall som helst i sitt första, 82-sidiga yttrande inom ramen för utfrågningen ha bestridit att han över huvud taget skulle ha deltagit i mötet.

Kathpress 2022-01-24

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)