Avslutningsgudstjänst i Rio de Janeiro i dag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, söndag den 28 juli, firar påven Franciskus den stora avslutningsmässan vid världsungdomsdagarna i Rio de Janeiro. På söndagskvällen återvänder han sedan till Rom.

Arrangörerna räknar nu med att runt 3 miljoner personer kommer att delta i söndagens stora gudstjänst, som hålls på stranden i Copacabana i stadens utkanter. Folk på platsen har börjat tala om Copacabana som ett ”mare fidei”, ett hav av tro. Hundratusentals ungdomar har övernattat i sovsäckar på stranden, för att vara på plats i tid för gudstjänsten. Ett initiativ som nu börjat sprida sig bland mötesdeltagarna är att ge vidare sovsäckarna till stadens många hemlösa personer.

På fredagskvällen höll påven en korsvägsandakt på stranden i Copacabana, dit cirka 1,5 miljoner ungdomar hade sökt sig för att delta.

I går kväll, lördag, mötte påven ledande företrädare för politik, industri och samhälle på stora teatern inne i Rio. I sitt tal sade påven att en av politikens viktigaste uppgifter är att bekämpa fattigdom och korruption. Istället för att odla sin egen image av att vara en elit, är det politikers och företagsledares uppgift att främja de breda folkmassornas möjligheter att delta i samhällslivet och att få leva under drägliga levnadsvillkor, sade påven. Också tidigare på dagen hade påven i en predikan i katedralen i Rio de Janeiro tagit upp frågan om de de fattiga när han sade att ”de fattiga och de marginaliserade är de verkliga VIPs som vi ska bjuda in i våra församlingar.”

I sitt tal på teatern i Rio förklarade påven också att han förordar en icke-konfessionell stat: ”statens laicitet (icke-konfessionella karaktär) är gynnsam för ett gott samspel mellan de olika samfunden och religionerna.” Det innebär dock inte att staten ska negligera det faktum att samfunden spelar en viktig roll i samhället, tillade påven. Istället bör staten underlätta att människor med olika tro kan leva och samverka med varandra i en respektfull dialog.

Kathpress 2013-07-27/28

Läs mer här och se sändningen från Rio direkt via länk nedan:

https://www.romereports.com/palio/index.php?newlang=english

https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-23480707

 

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dag, söndag den 28 juli, firar påven Franciskus den stora avslutningsmässan vid världsungdomsdagarna i Rio de Janeiro. På söndagskvällen återvänder han sedan till Rom.

Arrangörerna räknar nu med att runt 3 miljoner personer kommer att delta i söndagens stora gudstjänst, som hålls på stranden i Copacabana i stadens utkanter. Folk på platsen har börjat tala om Copacabana som ett ”mare fidei”, ett hav av tro. Hundratusentals ungdomar har övernattat i sovsäckar på stranden, för att vara på plats i tid för gudstjänsten. Ett initiativ som nu börjat sprida sig bland mötesdeltagarna är att ge vidare sovsäckarna till stadens många hemlösa personer.

På fredagskvällen höll påven en korsvägsandakt på stranden i Copacabana, dit cirka 1,5 miljoner ungdomar hade sökt sig för att delta.

I går kväll, lördag, mötte påven ledande företrädare för politik, industri och samhälle på stora teatern inne i Rio. I sitt tal sade påven att en av politikens viktigaste uppgifter är att bekämpa fattigdom och korruption. Istället för att odla sin egen image av att vara en elit, är det politikers och företagsledares uppgift att främja de breda folkmassornas möjligheter att delta i samhällslivet och att få leva under drägliga levnadsvillkor, sade påven. Också tidigare på dagen hade påven i en predikan i katedralen i Rio de Janeiro tagit upp frågan om de de fattiga när han sade att ”de fattiga och de marginaliserade är de verkliga VIPs som vi ska bjuda in i våra församlingar.”

I sitt tal på teatern i Rio förklarade påven också att han förordar en icke-konfessionell stat: ”statens laicitet (icke-konfessionella karaktär) är gynnsam för ett gott samspel mellan de olika samfunden och religionerna.” Det innebär dock inte att staten ska negligera det faktum att samfunden spelar en viktig roll i samhället, tillade påven. Istället bör staten underlätta att människor med olika tro kan leva och samverka med varandra i en respektfull dialog.

Kathpress 2013-07-27/28

Läs mer här och se sändningen från Rio direkt via länk nedan:

https://www.romereports.com/palio/index.php?newlang=english

https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-23480707