Påvens intervju på planet tillbaka till Rom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

FrancisPlaneI dag, måndag den 29 juli, gav påven Franciskus en lång intervju på planet tillbaka till Rom efter sitt veckolånga besök i Brasilien med anledning av världsungdomsdagarna i Rio de Janeiro, som samlade runt 2,5 miljoner miljoner ungdomar från hela världen. Intervjun med påven varade i drygt en och en halv timma och den genomfördes i form av ett samtal mellan påven och de journalister som åkte med samma plan som påven till Rom. Intervjun skedde i en ovanligt spontan och öppen atmosfär, och den har väckt stor uppmärksamhet i massmedierna, också här i Sverige. Internationellt är intervjun en toppnyhet.

Det som har väckt särskilt stor uppmärksamhet i medierna är främst påvens kommentar om homosexualitet. Det förekommer i Rom sedan lång tid tillbaka rykten om att det finns en lobbygrupp av homosexuella präster i Vatikanen, rykten som påven redan tidigare kommenterat i inofficiella sammanhang. I dag på flyget förklarade påven: ”Man säger att det finns sådana personer. Man måste skilja mellan att vara en person med homosexuell läggning och att bilda en lobbygrupp. Problemet är inte att personer har en homosexuell läggning. Det egentliga problemet är detta med lobbyn. (…) Alla slags hemliga påtryckningsgrupper är något dåligt. Men om en person är homosexuell och söker Gud och är av god vilja, vem är då jag att döma en sådan människa? Att ha en homosexuell läggning är inget problem. (…) De är våra bröder.”

Påven fortsatte med att påminna om att Katolska kyrkans katekes (som är en officiell framställning av den katolska kyrkans lära) förbjuder diskriminering av homosexuella (nr 2358). Katekesen fastslår att homosexuella handlingar är felaktiga, eftersom de strider mot den naturliga moraliska lagen genom att de är löskopplade från sambandet mellan sexualitet och barnalstring (nr 2357).

I intervjun gick påven Franciskus också in på frågan om jämlikhet mellan kvinnor och män inom kyrkan, och han sade: ”Kvinnorna behöver få en starkare roll inom kyrkan. De kan inte reduceras till att endast vara mödrar. Det räcker heller inte med att ge kvinnor enskilda viktiga uppdrag, som att leda biståndsorganisationer eller kateketiskt arbete. Vi måste gå vidare och det behöver utvecklas en fördjupad teologisk reflexion om kvinnan i kyrkan.” Frågan om kvinnliga präster besvarade påven emellertid nekande: ”Den dörren är stängd”, sade han, och hänvisade till tidigare uttalanden som gjorts i den fråga av påven Johannes Paulus II, uttalanden som Franciskus beskrev som ”definitiva”.

Mycket öppenhjärtligt svarade påven på frågor om IOR, Vatikanbanken, som är misstänkt för att ha ägnat sig åt pengatvätt och som påven själv nu låter undersöka genom en särskilt tillsatt undersökningskommission. Påven sade att somliga gett honom rådet att helt stänga banken, andra att omvandla den till en biståndsfond osv. Själv har han ännu inte bestämt sig för hur han ska göra. Men en sak är säker, sade han: ”IOR:s verksamhet måste präglas av transparens och hederlighet.”

Franciskus kommenterade sedan bland annat också det faktum att han själv brukar beskriva sig med termen ”biskop av Rom”, snarare än med termen ”påve”. Det beror, sade han, inte på att han skulle ha någonting emot termen ”påve” eller att han på något sätt skulle vilja distansera sig från det påvliga primatet: ”Det är helt enkelt så att termen ”biskop av Rom” är min första (eller grundläggande) titel; de övriga titlarna härleds ur den.”

I sak innehåller påvens uttalanden på planet knappast någonting nytt, inte heller när det gäller synen på homosexualitet. Men tonen, sättet att uttrycka sig, som påven använder, är påfallande inkännande, respektfull och ödmjuk.

Kathpress 2013-07-29

Se mer här:

En utförlig sammanfattning (gjord av John L Allen på NCR) av intervjun på engelska finns här:

https://ncronline.org/blogs/ncr-today/pope-homosexuals-who-am-i-judge

 

DN: Påven försvarade homosexuella:

https://www.dn.se/nyheter/varlden/paven-forsvarade-homosexuella/

Svt: Vem är jag att döma homosexuella?

https://www.svt.se/nyheter/varlden/vem-ar-jag-att-doma-homosexuella

SR: Påven vill inte att homosexuella diskrimineras:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5603677

BBC: Who am I to judge gay people?

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23489702

Dagen: Påven dömer inte homosexuella präster:

https://www.dagen.se/nyheter/paven-domer-inte-homosexuella-praster/

SvD: Påvens uttalande inget nytt:

https://www.svd.se/nyheter/utrikes/paveexpert-uttalandet-ett-skickligt-retoriskt-knep_8383062.svd

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

FrancisPlaneI dag, måndag den 29 juli, gav påven Franciskus en lång intervju på planet tillbaka till Rom efter sitt veckolånga besök i Brasilien med anledning av världsungdomsdagarna i Rio de Janeiro, som samlade runt 2,5 miljoner miljoner ungdomar från hela världen. Intervjun med påven varade i drygt en och en halv timma och den genomfördes i form av ett samtal mellan påven och de journalister som åkte med samma plan som påven till Rom. Intervjun skedde i en ovanligt spontan och öppen atmosfär, och den har väckt stor uppmärksamhet i massmedierna, också här i Sverige. Internationellt är intervjun en toppnyhet.

Det som har väckt särskilt stor uppmärksamhet i medierna är främst påvens kommentar om homosexualitet. Det förekommer i Rom sedan lång tid tillbaka rykten om att det finns en lobbygrupp av homosexuella präster i Vatikanen, rykten som påven redan tidigare kommenterat i inofficiella sammanhang. I dag på flyget förklarade påven: ”Man säger att det finns sådana personer. Man måste skilja mellan att vara en person med homosexuell läggning och att bilda en lobbygrupp. Problemet är inte att personer har en homosexuell läggning. Det egentliga problemet är detta med lobbyn. (…) Alla slags hemliga påtryckningsgrupper är något dåligt. Men om en person är homosexuell och söker Gud och är av god vilja, vem är då jag att döma en sådan människa? Att ha en homosexuell läggning är inget problem. (…) De är våra bröder.”

Påven fortsatte med att påminna om att Katolska kyrkans katekes (som är en officiell framställning av den katolska kyrkans lära) förbjuder diskriminering av homosexuella (nr 2358). Katekesen fastslår att homosexuella handlingar är felaktiga, eftersom de strider mot den naturliga moraliska lagen genom att de är löskopplade från sambandet mellan sexualitet och barnalstring (nr 2357).

I intervjun gick påven Franciskus också in på frågan om jämlikhet mellan kvinnor och män inom kyrkan, och han sade: ”Kvinnorna behöver få en starkare roll inom kyrkan. De kan inte reduceras till att endast vara mödrar. Det räcker heller inte med att ge kvinnor enskilda viktiga uppdrag, som att leda biståndsorganisationer eller kateketiskt arbete. Vi måste gå vidare och det behöver utvecklas en fördjupad teologisk reflexion om kvinnan i kyrkan.” Frågan om kvinnliga präster besvarade påven emellertid nekande: ”Den dörren är stängd”, sade han, och hänvisade till tidigare uttalanden som gjorts i den fråga av påven Johannes Paulus II, uttalanden som Franciskus beskrev som ”definitiva”.

Mycket öppenhjärtligt svarade påven på frågor om IOR, Vatikanbanken, som är misstänkt för att ha ägnat sig åt pengatvätt och som påven själv nu låter undersöka genom en särskilt tillsatt undersökningskommission. Påven sade att somliga gett honom rådet att helt stänga banken, andra att omvandla den till en biståndsfond osv. Själv har han ännu inte bestämt sig för hur han ska göra. Men en sak är säker, sade han: ”IOR:s verksamhet måste präglas av transparens och hederlighet.”

Franciskus kommenterade sedan bland annat också det faktum att han själv brukar beskriva sig med termen ”biskop av Rom”, snarare än med termen ”påve”. Det beror, sade han, inte på att han skulle ha någonting emot termen ”påve” eller att han på något sätt skulle vilja distansera sig från det påvliga primatet: ”Det är helt enkelt så att termen ”biskop av Rom” är min första (eller grundläggande) titel; de övriga titlarna härleds ur den.”

I sak innehåller påvens uttalanden på planet knappast någonting nytt, inte heller när det gäller synen på homosexualitet. Men tonen, sättet att uttrycka sig, som påven använder, är påfallande inkännande, respektfull och ödmjuk.

Kathpress 2013-07-29

Se mer här:

En utförlig sammanfattning (gjord av John L Allen på NCR) av intervjun på engelska finns här:

https://ncronline.org/blogs/ncr-today/pope-homosexuals-who-am-i-judge

 

DN: Påven försvarade homosexuella:

https://www.dn.se/nyheter/varlden/paven-forsvarade-homosexuella/

Svt: Vem är jag att döma homosexuella?

https://www.svt.se/nyheter/varlden/vem-ar-jag-att-doma-homosexuella

SR: Påven vill inte att homosexuella diskrimineras:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5603677

BBC: Who am I to judge gay people?

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23489702

Dagen: Påven dömer inte homosexuella präster:

https://www.dagen.se/nyheter/paven-domer-inte-homosexuella-praster/

SvD: Påvens uttalande inget nytt:

https://www.svd.se/nyheter/utrikes/paveexpert-uttalandet-ett-skickligt-retoriskt-knep_8383062.svd