Bakgrund: Så här går rättegången mot påvens butler till

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mellan tre månader och fyra år i fängelse riskerar påvens förre butler Paolo Gabriele om han fälls för ”grov stöld” som den första åtalspunkten lyder i den rättsprocess mot honom som inleds i Vatikanen på lördagsförmiddagen den 30 september.  Idag, torsdag den 27 sept, informerade vid en presskonferens i Vatikanen åklagaren Giovanni Giacobbe, som själv inte har någon funktion i den nu aktuella processen, om vilka lagar och regler som gäller i processen mot Gabriele och de övriga åtalade. Här följer en sammanfattning av åklagare Giacobbes genomgång:

Processen följer i stor utsträckning samma regler som de som gäller i den italienska statens domstolar. Ingen av de inblandade åklagarna, advokaterna och medlemmarna av domstolen är präster. Påven har ingen rätt att ingripa i processen, men som andra statschefer kan påven efter en fällande dom benåda den dömde.

Straffrättsliga processer som denna är offentliga i Vatikanens domstol. Till skillnad mot andra processer ställer dock varken åklagare eller försvarsadvokater sina frågor direkt till den åtalade personen, utan till domaren, som i sin tur ställer frågorna till den åtalade. Den åtalade behöver inte från början förklara om han anser sig själv skyldig eller inte skyldig till det som han åtalas för. Han behöver heller inte avlägga någon ed. Däremot måste vittnena avlägga en ed om att de talar sanning. Den åtalade har rätt att få sista ordet vid varje förhandlingsrunda, fram till dess att domen avkunnas.

Domstolen avgör först om den åtalade ska anses skyldig eller ej, därefter fastställs det eventuella straffet i en andra session. Båda parter har efter avkunnad dom rätt att överklaga domstolens beslut. När en fällande dom har vunnit laga kraft ska straffet avtjänas i ett fängelse i Italien, inte i Vatikanen.

I genomsnitt äger cirka 30 rättegångar rum i Vatikanen per år. I de allra flesta fall rör det sig om enkla fall av stöld på Petersplatsen, som exempelvis när det gäller ficktjuvar. En av de mest uppmärksammade processerna under senare år var åtalet mot en kvinna som gjorde en attack mot påven Benedictus XVI vid julnattsmässan i Peterskyrkan 2009. Processen ledde dock aldrig till någon fällande dom eftersom hon bedömdes vara psykiskt sjuk och därmed inte möjlig att fälla i domstol.

Vatikanradion 2012-09-27

FÖLJ VÅR RAPPORTERING FRÅN RÄTTEGÅNGEN MOT PÅVENS BUTLER. SIGNUM ÄR DEN ENDA SVENSKA TIDNING SOM HAR EN MEDARBETARE PÅ PLATS INNE I RÄTTEGÅNGSSALEN I VATIKANEN.

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mellan tre månader och fyra år i fängelse riskerar påvens förre butler Paolo Gabriele om han fälls för ”grov stöld” som den första åtalspunkten lyder i den rättsprocess mot honom som inleds i Vatikanen på lördagsförmiddagen den 30 september.  Idag, torsdag den 27 sept, informerade vid en presskonferens i Vatikanen åklagaren Giovanni Giacobbe, som själv inte har någon funktion i den nu aktuella processen, om vilka lagar och regler som gäller i processen mot Gabriele och de övriga åtalade. Här följer en sammanfattning av åklagare Giacobbes genomgång:

Processen följer i stor utsträckning samma regler som de som gäller i den italienska statens domstolar. Ingen av de inblandade åklagarna, advokaterna och medlemmarna av domstolen är präster. Påven har ingen rätt att ingripa i processen, men som andra statschefer kan påven efter en fällande dom benåda den dömde.

Straffrättsliga processer som denna är offentliga i Vatikanens domstol. Till skillnad mot andra processer ställer dock varken åklagare eller försvarsadvokater sina frågor direkt till den åtalade personen, utan till domaren, som i sin tur ställer frågorna till den åtalade. Den åtalade behöver inte från början förklara om han anser sig själv skyldig eller inte skyldig till det som han åtalas för. Han behöver heller inte avlägga någon ed. Däremot måste vittnena avlägga en ed om att de talar sanning. Den åtalade har rätt att få sista ordet vid varje förhandlingsrunda, fram till dess att domen avkunnas.

Domstolen avgör först om den åtalade ska anses skyldig eller ej, därefter fastställs det eventuella straffet i en andra session. Båda parter har efter avkunnad dom rätt att överklaga domstolens beslut. När en fällande dom har vunnit laga kraft ska straffet avtjänas i ett fängelse i Italien, inte i Vatikanen.

I genomsnitt äger cirka 30 rättegångar rum i Vatikanen per år. I de allra flesta fall rör det sig om enkla fall av stöld på Petersplatsen, som exempelvis när det gäller ficktjuvar. En av de mest uppmärksammade processerna under senare år var åtalet mot en kvinna som gjorde en attack mot påven Benedictus XVI vid julnattsmässan i Peterskyrkan 2009. Processen ledde dock aldrig till någon fällande dom eftersom hon bedömdes vara psykiskt sjuk och därmed inte möjlig att fälla i domstol.

Vatikanradion 2012-09-27

FÖLJ VÅR RAPPORTERING FRÅN RÄTTEGÅNGEN MOT PÅVENS BUTLER. SIGNUM ÄR DEN ENDA SVENSKA TIDNING SOM HAR EN MEDARBETARE PÅ PLATS INNE I RÄTTEGÅNGSSALEN I VATIKANEN.