Bananprotester och skändning av Svarta Madonnan i Polen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Nationalmuseum i Warszawa.
Foto: Wikimedia commons.

av MAGDALENA SLYK
Opinion och iakttagelser
En konstutställning på Nationalmuseet i Warszawa var för några veckor sedan ett av de stora samtalsämnena på den kulturella arenan i Polen. Efter några protester från allmänheten och påtryckningar från kulturdepartementet bestämde museichefen att från utställningen avlägsna två kontroversiella konstverk – det ena var Katarzyna Kozyras verk ”Pojawienie się Lou Salome” (Lou Salomes ankomst) och det andra ”Consumer Art” av Natalia LL. Det är framför allt det sistnämnda videokonstverket som på ett mycket speciellt sätt visar en kvinna inmundigande bananer som väckte mycket olika reaktioner och utlöste protester.

Konstverket ansågs vara provocerande och olämpligt att visa i museets öppna samlingar. Men beslutet att avlägsna det från utställningen ledde till motprotester, till att börja med bland den polska kultureliten, senare även bland människor i gemen som började lägga ut bilder och protestera ute på gatorna genom att fota eller filma sig själva med bananer. Aktionen har snabbt spridits och även i Sverige har man rapporterat om bananprotester. För att få stopp på det hela bestämde museichefen i Warszawa att låta båda konstverken åter visas på Nationalmuseet.

Hela denna uppseendeväckande händelse är ett led i en återkommande diskussion i Polen om bland annat sexualundervisningen i skolan, homosexuellas rättigheter i samhället, jämställdhetsfrågor och liknande frågor.

En i någon mening relaterad händelse inträffade nyligen då en bild av Svarta Madonnan skändades i Płock utanför Warszawa. En kvinna har gripits för att ha skapat – och sedan på flera ställen i staden klistrat upp – en omgjord bild av Svarta Madonnan där den ursprungliga färgen på Marias och Jesus gloria ersatts av regnbågsfärger.

Bilderna har placerats på soptunnor, papperskorgar eller offentliga toaletter. Kvinnan som är en känd HBTQ-aktivist anklagas nu för skändning och kränkning av religiösa känslor. Att hon har häktats har väckt uppmärksamhet bland vissa grupper i Polen och även det har skapat protester, där flera anser att anhållandet är en kränkning av mänskliga rättigheter och en otillbörlig inskränkning av yttrandefriheten.

Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, försökte försvara kvinnans gärning och jämförde denna avbild av Svarta Madonnan omringad av HBTQ:s regnbåge med Hans Memlings altartriptyk ”Yttersta domen” i Gdansk, där Jesus sitter på en regnbåge. Detta ledde till direkta reaktioner av kristna teologer. Men även den judiska församlingen i Polen har uttryckt sitt missnöje över denna jämförelse.

Regnbågen hos Memling har nämligen sju färger och symboliserar förbundet med Gud, medan HBTQ:s regnbåge har endast sex färger och därmed är ofullständig. Enligt förklaringar saknar den just färgen indigo som står för Jesus. Tyvärr har kvinnans aktion fått starkt gehör bland vissa grupper och skändningen fortsatte att spridas i sociala medier. På Twitter har man gått ännu längre och spridit bilden av Svarta Madonnan i regnbågsgloria och med en banan i munnen.

Händelserna har kommenterats av ärkebiskopen av Gniezno, Wojciech Polak, har lämnat ett uttalande i saken där han bland annat säger att ”varje människa oavsett sin världsåskådning, religiösa åsikter eller sexuell läggning förtjänar att bli respekterat och har rätt att uttrycka sina åsikter”. Men att denna rättighet måste begränsas när dessa uttryck sårar andra människors känslor eller åsikter, när andras frihet (till religionsutövning eller yttrandefrihet) störs eller berövas. Han sade också att Svarta Madonnan alltid har varit, är och kommer att vara en symbol för kärlek och ömsesidig respekt, att många har hämtat kraft till just kärlek och respekt för andra i denna ikon.

Magdalena Slyk 2019-05-14
Opinion och iakttagelser

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Nationalmuseum i Warszawa.
Foto: Wikimedia commons.

av MAGDALENA SLYK
Opinion och iakttagelser
En konstutställning på Nationalmuseet i Warszawa var för några veckor sedan ett av de stora samtalsämnena på den kulturella arenan i Polen. Efter några protester från allmänheten och påtryckningar från kulturdepartementet bestämde museichefen att från utställningen avlägsna två kontroversiella konstverk – det ena var Katarzyna Kozyras verk ”Pojawienie się Lou Salome” (Lou Salomes ankomst) och det andra ”Consumer Art” av Natalia LL. Det är framför allt det sistnämnda videokonstverket som på ett mycket speciellt sätt visar en kvinna inmundigande bananer som väckte mycket olika reaktioner och utlöste protester.

Konstverket ansågs vara provocerande och olämpligt att visa i museets öppna samlingar. Men beslutet att avlägsna det från utställningen ledde till motprotester, till att börja med bland den polska kultureliten, senare även bland människor i gemen som började lägga ut bilder och protestera ute på gatorna genom att fota eller filma sig själva med bananer. Aktionen har snabbt spridits och även i Sverige har man rapporterat om bananprotester. För att få stopp på det hela bestämde museichefen i Warszawa att låta båda konstverken åter visas på Nationalmuseet.

Hela denna uppseendeväckande händelse är ett led i en återkommande diskussion i Polen om bland annat sexualundervisningen i skolan, homosexuellas rättigheter i samhället, jämställdhetsfrågor och liknande frågor.

En i någon mening relaterad händelse inträffade nyligen då en bild av Svarta Madonnan skändades i Płock utanför Warszawa. En kvinna har gripits för att ha skapat – och sedan på flera ställen i staden klistrat upp – en omgjord bild av Svarta Madonnan där den ursprungliga färgen på Marias och Jesus gloria ersatts av regnbågsfärger.

Bilderna har placerats på soptunnor, papperskorgar eller offentliga toaletter. Kvinnan som är en känd HBTQ-aktivist anklagas nu för skändning och kränkning av religiösa känslor. Att hon har häktats har väckt uppmärksamhet bland vissa grupper i Polen och även det har skapat protester, där flera anser att anhållandet är en kränkning av mänskliga rättigheter och en otillbörlig inskränkning av yttrandefriheten.

Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, försökte försvara kvinnans gärning och jämförde denna avbild av Svarta Madonnan omringad av HBTQ:s regnbåge med Hans Memlings altartriptyk ”Yttersta domen” i Gdansk, där Jesus sitter på en regnbåge. Detta ledde till direkta reaktioner av kristna teologer. Men även den judiska församlingen i Polen har uttryckt sitt missnöje över denna jämförelse.

Regnbågen hos Memling har nämligen sju färger och symboliserar förbundet med Gud, medan HBTQ:s regnbåge har endast sex färger och därmed är ofullständig. Enligt förklaringar saknar den just färgen indigo som står för Jesus. Tyvärr har kvinnans aktion fått starkt gehör bland vissa grupper och skändningen fortsatte att spridas i sociala medier. På Twitter har man gått ännu längre och spridit bilden av Svarta Madonnan i regnbågsgloria och med en banan i munnen.

Händelserna har kommenterats av ärkebiskopen av Gniezno, Wojciech Polak, har lämnat ett uttalande i saken där han bland annat säger att ”varje människa oavsett sin världsåskådning, religiösa åsikter eller sexuell läggning förtjänar att bli respekterat och har rätt att uttrycka sina åsikter”. Men att denna rättighet måste begränsas när dessa uttryck sårar andra människors känslor eller åsikter, när andras frihet (till religionsutövning eller yttrandefrihet) störs eller berövas. Han sade också att Svarta Madonnan alltid har varit, är och kommer att vara en symbol för kärlek och ömsesidig respekt, att många har hämtat kraft till just kärlek och respekt för andra i denna ikon.

Magdalena Slyk 2019-05-14
Opinion och iakttagelser