Barnens skolgång hårt drabbad av pandemin

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt en gemensam rapport från Världsbanken, Unesco och Unicef slår pandemin hårt mot barnens skolgång. Effekterna kommer att kvarstå på lång sikt. Bland annat kalkylerar man med att de framtida inkomsterna kommer att drabbas hårt. Redan existerande ojämlikhet accentueras.

Det är viktigt att få barnen tillbaka till skolorna, att ge dem en chans att ta igen den undervisning som de har förlorat, och att stödja lärarna.

De barn som framför allt drabbas bor i fattiga länder, där det saknas utrustning för att bedriva effektiv undervisning på distans. Särskilt hårt drabbas barn i familjer med låg inkomst, som inte har råd med datorer, samt barn med funktionsvariationer och flickor, som i mindre utsträckning får tillgång till datorer.

Yngre barn drabbas hårdare än äldre. Flickor förlorar det skydd som skolan och skolgången utgör för dem mot barnarbete och barnäktenskap

Rapporten betonar att staterna måste satsa ordentligt på undervisning och utbildning. Att skolor öppnas igen är något som måste prioriteras över hela världen för att motverka de allvarliga konsekvenserna av pandemin.

Red. 2021-12-09

Detta är ett referat från en nyhetstext från Vatican News franska redaktion. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt en gemensam rapport från Världsbanken, Unesco och Unicef slår pandemin hårt mot barnens skolgång. Effekterna kommer att kvarstå på lång sikt. Bland annat kalkylerar man med att de framtida inkomsterna kommer att drabbas hårt. Redan existerande ojämlikhet accentueras.

Det är viktigt att få barnen tillbaka till skolorna, att ge dem en chans att ta igen den undervisning som de har förlorat, och att stödja lärarna.

De barn som framför allt drabbas bor i fattiga länder, där det saknas utrustning för att bedriva effektiv undervisning på distans. Särskilt hårt drabbas barn i familjer med låg inkomst, som inte har råd med datorer, samt barn med funktionsvariationer och flickor, som i mindre utsträckning får tillgång till datorer.

Yngre barn drabbas hårdare än äldre. Flickor förlorar det skydd som skolan och skolgången utgör för dem mot barnarbete och barnäktenskap

Rapporten betonar att staterna måste satsa ordentligt på undervisning och utbildning. Att skolor öppnas igen är något som måste prioriteras över hela världen för att motverka de allvarliga konsekvenserna av pandemin.

Red. 2021-12-09

Detta är ett referat från en nyhetstext från Vatican News franska redaktion. Originalet återfinns i sin helhet här