Befolkningsbegränsning löser inte klimatproblemen enligt Caritas

Politik för befolkningsbegränsning och befolkningskontroll är inte lösningen på fattigdoms- eller klimatproblemen, säger en ledande företrädare för den katolska hjälporganisationen Caritas Internationalis. ”Vi ser inte en sådan politik, så som den förespråkas av vissa, som någon väg framåt”, sade Caritas generalsekreterare Michel Roy [bilden] i en intervju med nyhetstjänsten CNA. Arbetet med att bevara vår planet kan inte ske ”genom att undertrycka människor”, påpekade han. Roy har varit i Rom för Caritas 20:e generalförsamling som ägde rum 12–17 maj under temat ”En mänsklig familj, omsorg om skapelsen”.

Medan skyddet för miljön var ett återkommande tema under veckans möte sade Roy att omsorgen om de fattiga stod i centrum. ”Vi behöver verkligen ompröva vår livsstil med utgångspunkt i de fattigas behov”, sade han: ”att lyssna på dem, att lära av dem och att be dem att leda, att tänka på det samhälle som de vill leva i.”

Roy sade att det som verkligen skapar fattigdomsproblem i vår sekulariserade värld är konsumismen. ”När människor blir för individualistiska, när det saknas solidaritet i familjen, i gemenskaperna, när människor hamnar i fattigdom, är det en verklig tragedi.” Som motbild: ”Lösningen på fattigdomen ligger i relationer, i solidaritet.” Han talade om att samverka med det internationella samfundet för att skydda miljön och bekämpa hungern, och hänvisade till FNs generalförsamlings kommande session om hållbara lagstiftning den 25 september och det klimatmötet i Paris i november, vilket kommer att diskutera åtgärder för att minska inverkan av klimatförändringarna.

Kritiker har ventilerat oro inför Vatikanens samarbete med FN i frågan om miljöskydd med tanke på att FN uppmuntrar befolkningsbegränsning och befolkningskontroll som ett medel för att bekämpa klimatförändringarna. Påven Franciskus mötte FNs generalsekreterare Ban Ki-moon i Vatikanen i slutet av april, där de diskuterade påvens kommande miljöencyklika. För att bemöta kritiken sade Roy: ”Vi är de vi är. De (FN) vet vilka vi är. Om de vill samarbeta med oss måste de acceptera de värden som vi vill främja.” Och samtidigt som han framhöll nödvändigheten i att arbeta med FN, eftersom organisationen är en ”gemenskap av nationer”, påpekade Caritas-företrädaren: ”vi måste också utmana dem. De närmar sig oss eftersom de vet att det vi gör på gräsrotsnivå förmodligen är det bästa arbetet mot fattigdom som finns.”

Målet för årets generalförsamling, som äger rum vart fjärde år, var att formulera ambitionerna för den kommande fyraårsperioden, liksom att välja en ny ledning. Den gångna torsdagen valde delegaterna kardinal Luis Tagle från Filippinerna till ny ordförande, den förste någonsin från Asien. Kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga avgick från ordförandeposten efter att ha suttit två mandatperioder mellan 2007 och 2015. Mötet ägde rum strax före utgivningen av påven Franciskus emotsedda encyklika om miljöförstöring och de globala effekterna av klimatförändringarna för de fattiga. Dokumentet, som väntas offentliggöras i mitten eller slutet av juni, är redan skrivet och håller nu på att översättas.

Catholic News Agency, 2015-05-16