Bibeln i judisk-kristen dialog

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

HIDAL, STEN

Tord Fornberg, Jewish-Christian Dialogue and Biblical Exegesis. Studia Missionalia Upsaliensia 47. Uppsala 1988. 74 s.

I denna bok har Tord Fornberg vid teologiska institutionen i Uppsala samlat tre fristående uppsatser, som alla berör den judisk-kristna dialogen och tolkningen av vissa bibelställen. I den första uppsatsen tar författaren upp de sex antiteserna i Matt 5:21–48 och försöker bestämma vilken typ av fariseism som Matteusevangeliets författare vänder sig mot. Vid denna tid fanns två ledande skolor, Hillels och Shammais, av vilka Shammais gick under efter templets fall år 70. Resultatet av undersökningen är, att Matteusevangeliet är riktat mot en närmast shammaitisk form av fariseism. Eftersom denna skola som sagt inte överlevde templets fall, får en sådan slutsats onekligen vissa följder för dialogen kyrka – judendom.

Bokens andra uppsats, Anti-Pharisaic Polemic and Jewish-Christian Dialogue, berör i någon mån samma problematik. Författaren dokumenterar även här sin djupa förtrogenhet med nytestamentlig tidshistoria. Här görs en skillnad mellan Hillels skola – som kom att bli den dominerande riktningen inom rabbinismen – och urkyrkan i vad avser tolkningen av Gamla testamentet.

Den tredje uppsatsen slutligen, tar upp till behandling hur den gåtfulla versen Mal 1:11 har utlagts i judisk och kristen tradition. Här går perspektivet längre fram i tiden, och vi får prov på kyrkofädernas bibelutläggning. Författaren menar att Malaki angrep kultiska missbruk, inte kulten som sådan – därför får Mal 1:11 inte användas i antijudiskt syfte. Men versen vill inte heller legitimera icke-bibliska religioner, något som skulle gå tvärtemot allt som annars sägs i Gamla testamentet.

De tre uppsatserna utgör tillsammans ett gott exempel på hur en strikt vetenskapligt arbetande exegetik kan göras både läsbar och läsvärd för en vidare krets av intresserade. Ämnet är mycket angeläget, och det är värdefullt att få dessa preciseringar på ett område, där mycken oklarhet finns.

Publicerad 1989 i nummer 2

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

HIDAL, STEN

Tord Fornberg, Jewish-Christian Dialogue and Biblical Exegesis. Studia Missionalia Upsaliensia 47. Uppsala 1988. 74 s.

I denna bok har Tord Fornberg vid teologiska institutionen i Uppsala samlat tre fristående uppsatser, som alla berör den judisk-kristna dialogen och tolkningen av vissa bibelställen. I den första uppsatsen tar författaren upp de sex antiteserna i Matt 5:21–48 och försöker bestämma vilken typ av fariseism som Matteusevangeliets författare vänder sig mot. Vid denna tid fanns två ledande skolor, Hillels och Shammais, av vilka Shammais gick under efter templets fall år 70. Resultatet av undersökningen är, att Matteusevangeliet är riktat mot en närmast shammaitisk form av fariseism. Eftersom denna skola som sagt inte överlevde templets fall, får en sådan slutsats onekligen vissa följder för dialogen kyrka – judendom.

Bokens andra uppsats, Anti-Pharisaic Polemic and Jewish-Christian Dialogue, berör i någon mån samma problematik. Författaren dokumenterar även här sin djupa förtrogenhet med nytestamentlig tidshistoria. Här görs en skillnad mellan Hillels skola – som kom att bli den dominerande riktningen inom rabbinismen – och urkyrkan i vad avser tolkningen av Gamla testamentet.

Den tredje uppsatsen slutligen, tar upp till behandling hur den gåtfulla versen Mal 1:11 har utlagts i judisk och kristen tradition. Här går perspektivet längre fram i tiden, och vi får prov på kyrkofädernas bibelutläggning. Författaren menar att Malaki angrep kultiska missbruk, inte kulten som sådan – därför får Mal 1:11 inte användas i antijudiskt syfte. Men versen vill inte heller legitimera icke-bibliska religioner, något som skulle gå tvärtemot allt som annars sägs i Gamla testamentet.

De tre uppsatserna utgör tillsammans ett gott exempel på hur en strikt vetenskapligt arbetande exegetik kan göras både läsbar och läsvärd för en vidare krets av intresserade. Ämnet är mycket angeläget, och det är värdefullt att få dessa preciseringar på ett område, där mycken oklarhet finns.

Publicerad 1989 i nummer 2