Ur tidigare nummer

Vad gör kyrkan i skolan?

JAN-OLOF HELLSTEN Den blomstertid nu kommer. Red. Peter Ekman & David Ekh. Sveriges Kristna Råd 2010, 148 s. Den blomstertid nu kommer är ett ekumeniskt utbildningsmaterial om samarbetet mellan kyrka och skola. Den första delen utkom 2007. Den behandlar samarbetet utifrån tre…

En demokratins filosof

PAUL VALADIER I artikeln presenteras Jaccques Maritains syn på demokratin, dess möjligheter och dess begränsningar. Kan hans tankar hjälpa oss i en plågad samtid att se framtiden an med tillförsikt? Under det tjugonde århundradet bevittnade Jacques Maritain (1882–1973) ”det hedniska rikets”…

De ofullkomliga helgonen

ANDREAS R. BATLOGG Boken Mother Teresa: Come Be My Light, som publicerades i början av september, nästan exakt tio år efter författarens död, har väckt starka reaktioner världen över. Folk blev överraskade, delvis chockerade, ja till och med upprörda. ”Ängeln från Calcutta”…

Den katolska kyrkan i Kina

MAHEU, BETTY ANN Den katolska kyrkans prekära läge i Kina håller möjligen på att förbättras, men synen på utvecklingen varierar från stor optimism till djupaste pessimism. Mark är rysk journalist och han kommer varje år på besök till Holy Spirit…

Roms nya budskap om bioetik

ERWIN BISCHOFBERGER Den 8 september 2008 publicerade Troskongregationen i Rom instruktionen Dignitas personae – personens värdighet. Den handlar om vissa bioetiska frågor som den senaste tiden har sysselsatt både den vetenskapliga världen och kyrkan. Dokumentet kom till efter omfattande konsultationer bland världsledande forskare…