Bibliska mosaiker pryder brasiliansk basilika

Ytterfasaden av basilikan Vår Frus avlelse av Aparecida (Nossa Senhora da Conceição Aparecida) i sydbrasilianska Aparecida ska förvandlas till världens största ”utomhusbibel”. Detta ska åstadkommas genom att fasaden på den katolska världens näststörsta helgedom i juli pryds med fyra bekanta scener ur bibeln, meddelade under senaste veckoslutet de ansvariga för basilikan.

I basilikan förvaras statyn ”den svarta madonnan av Aparecida”, som år 1717 bärgades ur en flod och som är Brasiliens nationalhelgon.

Västsidan ska prydas med en scen ur skapelseberättelsen, och på östsidan återges den yttersta domen. Väggen mot söder kommer att visa uppståndelsen, och på nordsidan ser man uttåget ur Egypten. Med denna bild kommer verkets konstnär Marko Ivan Rupnik (64 år) att påbörja arbetet. Prästen och konstnären, som kommer från Slovenien, har blivit känd för mosaiker i Vatikanen och i den portugisiska vallfartsorten Fátima.

Basilikan Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Basilikan, som invigdes år 1980 och som är 173 meter lång, 168 meter bred och 40 meter hög, utgör en enorm ”filmduk”. Kupolen höjer sig 70 meter upp mot himlen. Vid 300-årsjubileet av återfinnandet av den sönderbrutna Mariastatyn vallfärdade år 2017 cirka 13 miljoner människor till basilikan.

Kathpress 2019-01-20