Biden eller Trump? – Fyra amerikanska kvinnor om valen i USA

Aktiva kristna var en betydelsefull väljargrupp i de amerikanska valen – och då inte bara rösterna från bibelbältet och de evangelikala. Rösterna från USA:s katoliker spelade en minst lika stor roll, kanske större. Som det nu ser ut får USA i Joe Biden sin andra katolska president. Biden är en seriöst praktiserande katolik som sätter social rättvisa i fokus och som inte är för en återkriminalisering av abort. Donald Trump beskriver sig själv som en icke-konfessionell kristen och har genom sitt tydliga ställningstagande för pro-life kommit att få en stor ingång hos många kristna väljare. En baptistpastor gav följande omdöme om honom: ”He is a jerk, but the is our jerk” (Han är en knäppskalle, men han är vår knäppskalle.)

Hör rösterna från fyra katolska kvinnor med olika bevekelsegrunder för sina ställningstaganden i valet. Två av dem röstade på Joe Biden, två på Donald Trump. Den amerikanska journalisten Angela Davis intervjuar i BBC:s programserie ”Heart and Soul” och söker samtidigt efter de katolska svaren på frågan om hur det polariserade USA kan hitta en gemensam väg framåt.

Red. 2020-11-17

Lyssna här