Birgittapriset 2018

Årets Birgittapris går till går till två medeltidsforskare fil. dr Ingela Hedström [bilden t.v.] och docent Sara Risberg. De har med sina undersökningar av brödernas och systrarnas skriftbruk kastat nytt ljus över livet i Vadstena kloster under medeltiden, samtidigt som de med sina moderna utgåvor av medeltida texter berett vägen för andra forskare att på fast mark gå vidare.

Ingela Hedström arbetar inom projektet heliga Birgittas texter på fornsvenska. Sara Risberg [bilden t.h.] har under flera år sammanställt material till en studie av Birgittahuset i Rom och dess betydelse för kontakter med den romerska kurian under senmedeltiden. De är båda verksamma vid Svenskt diplomatarium, Riksarkivet i Stockholm.

Birgittapriset delas årligen ut av den ideella föreningen Birgittastiftelsen som har till uppgift att bevara det rika birgittinska kulturarvet. Detta görs främst genom Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena, som föreningen driver, men också genom vetenskapliga och populärvetenskapliga seminarier.

Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte på Klosterhotellet lördagen den 5 maj. Pristagarna kommer att ca kl. 15.00 hålla föredrag om sin Birgittaforskning. Allmänheten hälsas välkommen.

Kjell Blückert 2018-04-16