Syrienkrisen: patriarken Kirill och påven i telefonsamtal

Efter USA:s, Storbritanniens och Frankrikes luftangrepp mot syriska mål tog Moskvas patriark, Kirill, telefonkontakt med påven Franciskus, och med den ekumeniske patriarken Bartholomaios och de ortodoxa patriarkerna av Antiochia, Alexandria och Jerusalem. Han tog detta initiativ, eftersom de kristna ”inte kan stå vid sidan” av det som händer i Syrien, ska Kirill ha betonat, enligt uppgifter från Moskvapatriarkatet. Kristendom uppstod i Främre Orienten, konflikter i detta område utgör ständigt ett hot mot den kristna närvaron.

I telefonsamtalet med påven Franciskus ska den gemensamma oron för situationen i Syrien ha stått i centrum. Man ska ha talat om hur de kristna ska kunna påverka situationen ”så att våldet upphör, kriget tar slut och att inte fler förfärliga offer skördas”. Enligt vad patriarkatets presstalesperson, Aleksander Volkov meddelade journalisterna ska telefonsamtalet mellan på Franciskus och patriarken Kirill ha hållits i ett ”gott samtalsklimat av ömsesidig förståelse”; man kom överens om att fortsätta att hålla kontakt med tanke på Syrien.

Patriarken Kirill betonade att han är ”nöjd” med samtalet med påven och de andra patriarkerna. Var och en av samtalpartnerna ska ha uttryckt sin oro. Det finns en önskan om att fortsätta konsultationerna för att försöka att påverka situationen. Kyrkan måste inse sin roll att förkunna fred och rättvisa mellan folken på den internationell nivån. Eftersom kyrkan står utanför alla politiska förpliktelser och politiska strider, kan hon tala med alla.

Patriarker kritiserar väst

De tre patriarkerna av Antiochia, med säte i Damaskus, Youhanna X (ortodox), Mor Ignatius Aphfrem II (syrisk-ortodox, bilden t.v.) och Joseph Absi (melkitisk grekisk-katolsk) fördömde i skarpa ordalag på lördagen ”USA:s, Frankrikes och Storbritanniens brutala aggression mot vårt älskade fosterland”. Patriarkerna betecknade handlingarna från de tre västmakterna som ett ”klart brott mot internationell rätt och mot FN-stadgan”. Det är smärtsamt att detta angrepp har utförts av mäktiga länder som Syrien inte på något sätt har förorsakat lidande.

USA:s och andra länders ”insinuationer” om att den syriska armén ska ha använt kemvapen och att Syrien skulle inneha och använda sådana vapen är orättvisa, och det kan stödjas av ”uttömmande och klara” bevis, menar kyrkoledarna. Att angreppet på Syrien skedde vid en tidpunkt när den oavhängiga undersökningen skulle påbörja sitt arbete i Duma underminerar detta arbete. De tre västmakternas brutala agerande förstör chanserna till en fredlig politisk lösning och leder till en eskalering med ytterligare komplikationer, dessutom uppmuntras ”terrororganisationer” av detta.

I uttalandet vädjar patriarkerna till kyrkorna i de länder som i lördags deltog i angreppet, att hålla sig till evangeliets lära, att fördöma angreppet och att uppmana de styrande att bevara världsfreden. Patriarkerna tackar uttryckligen den syriska armén och lovar att be för ”martyrernas själar och de skadades tillfrisknande”. Armén ska inte böja sig för ”yttre och inre terrorangrepp” utan modigt kämpa vidare ”tills varje kvadratcentimeter av den syriska jorden har renats från terrorism”.

Avslutningsvis heter det i texten: ”Vi ber för säkerhet, seger och befrielse av Syrien från alla former av krig och terrrorism. Vi ber för freden i Syrien och i hela världen och uppmanar till intensifierade ansträningar för att uppnå nationell försoning, för att skydda landet och att bevara alla syriers värdighet.”

Nuntien i Syrien orolig

Den apostoliske nuntien i Damaskus, kardinal Mario Zenari, betecknade i ett samtal med den italienska katolska nyhetsbyrån SIR redan på onsdagen situationen i Syrien efter den senaste utvecklingen efter den omstridda giftgasattacken den 7 april mot den islamistiska Jaysh-al-Islam-milisen i Damaskus-förorten Duma – som vid det här laget har hamnat i ryska händer – som ”ytterst delikat”. Nuntien beklagade oenigheten i Förenta nationernas säkerhetsråd och påminde om att allt detta ägde rum precis på dagen 55 år efter det påven Johannes XXIII publicerade sin stora fredsencyklika Pacem in terris.

Ordföranden för Pax Christi-Italien, ärkebiskop Giovanni Ricchiuti, sade med anledning av 55-årsdagen att han har intrycket av att begreppet fred verkar ha försvunnit i underlagen för ledarna av världens stormakter. Det finns en ”logik”, som hårdnackats vägrar att slå in på dialogens och förhandlandets väg, något som påven Franciskus ständigt kräver av honom. Mot denna utveckling räcker det inte med ord och ställningstaganden, i synnerhet när det talas om skillnaden mellan ”rättfärdigt krig” och ”orättfärdigt krig”. ”Men krig är alltid vansinne”, sade ärkebiskopen.

Ordensbroder fruktar en uppepning av 2003

Guardianen för franciskanklostret Pauli omvändelse i Damaskus, pater Bahjat Elia Karakach (bilden) uttryckte sin besvikelse över väst under söndagen. Han hade med många andra invånare i den syriska huvudstaden hoppats på att det skulle genomföras en objektiv undersökning efter den omstridda giftgasattacken i Duma. Detta för att ta reda på om kemvapen har använts, och att det därför inte skulle bli någon attack från västmakterna, sade han i ett samtal med den italienska nyhetsbyrån SIR.

Nu fruktar man en upprepning av det som hände vid amerikanernas och britternas intåg i Irak, när det talades om Saddam Husein-regimens ”massförstörelsevapen”. Pater Karach: ”Vi fruktar att dessa människor vill utplåna Syrien. Detta projekt utförs nu med bomber och granater. För oss återstår inget annat än att be om fred.”

Själv väcktes han under lördagen vid fyra-tiden på morgonen av buller från raketer och de efterföljande explosionerna, berättar Karakach. I centrum förblev det lugnt, men människorna är ytterst oroliga med tanke på framtiden: ”Vårt folk vill endast leva i fred utan ständiga bombhot.”

Kathpress 2018-04-15