Ecuador: journalister mördade. Biskopar fördömer dådet

På söndagen uttryckte påven sitt deltagande. ”Jag ber för dem och deras familjer. Jag känner närheten till det ecuadoranska folket och vill uppmuntra dem att gå framåt, enade och fredliga med hjälp av Vår Herre och hans heliga Moder.” Det var en utbrytargrupp ur den numera upplösta FARC-gerillan som begick dådet och Ecuadors president har lovat att söka, infånga och straffa förövarna.

Sedan mordet på reportern Javier Ortega, fotografen Paul Rivas och deras chaufför Efrain Segara, som kidnappades den 26 mars av beväpnade medlemmar i gruppen Oliver Sinisterra, blivit bekräftat, beslöt Ecuadors president Lenin Moreno att ställa in sitt besök vid ett latinamerikanskt toppmöte i Peru och lovade omedelbara insatser i samverkan med den colombianska armén och att bekämpa terroristerna ”med deras egna metoder”.

Han tillade: ”Jag håller mina löften. Det gör jag alltid. Jag kommer att gå hårt fram mot dessa kriminella och delar de anhörigas smärta”. Som en del av detta löfte utlyste han en belöning motsvarande 100 000 US dollar för att få fast gruppens ledare, känd som ”El Gaucho”. Sympatibevis har också kommit från Colombia, Venezuela, Peru och Argentina.

Även biskoparna i Ecuador har uttryckt sin ”djupa oro och sorg” över mordet på journalisterna. I ett uttalande krävde biskopskonferensen ett ”slut på det våld och den rättslöshet som beväpnade grupper gjort sig skyldiga till”.

De tre mördade, som arbetade för tidningen El Comercio och skulle undersöka rapporter om drogrelaterat våld, kidnappades vid en militär postering vid gränsen mot södra Colombia i provinsen Esmeraldas. Biskoparna vädjade till regeringarna i Ecuador och Colombia att ”verka för mera rättvisa levnadsvillkor, särskilt i gränstrakterna och utveckla arbetsmöjligheter och sociala trygghetssystem”.

I uttalandet manade man också de beväpnade grupperna att ”avstå från våld i syfte att övervinna orättvisor, ta initiativ till dialog och bygga en demokrati, fri från alla former av korruption och våld”. De som tjänar pengar på inhumana aktiviteter uppmanades att ”inte ge efter för ekonomiska intressen som bygger på smuggling av vapen och narkotika”.

Biskoparna sade sig vara medvetna om den oroande situationen i landet, med ”svaga institutionella strukturer, ekonomiska kriser och korruption” och uttalade sitt stöd för att arbeta för ett ”fredligt, rättvist och stödjande samhälle”.

Vatican News 2018-04-15 och 2018-04-16
Källor via länkarna här och här