Birgittapriset 2019

Årets Birgittapris går till en ledande expert på de medeltida birgittinska skrifterna, Roger Andersson, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han är en vårt lands ledande experter på de birgittinska handskrifterna från medeltiden. Hans forskning på området går tillbaka till 1990-talet, då han gav ut två lärda monografier om Vadstenabrödernas predikningar.

På senare år har Roger Andersson fördjupat sig i den heliga Birgittas Uppenbarelser på fornsvenska och håller nu på att ge ut en modern edition av dessa. Fyra band har hittills utkommit i en av Sällskapet Runica et mediaevalias skriftserier (länk här).

Roger Andersson.
Foto: Pia Nordin.

I ett nyligen hållet föredrag om textutgivningen gjorde Andersson några avslutande marginalnoteringar om tre återkommande drag i Birgittas tankevärld som han lagt märke till under arbetets gång: Gud är den rättvise domaren, men framför allt den barmhärtige. Det goda ska göras av kärlek och inte av rädsla. Det finns alltid en möjlighet att börja om på nytt.

Birgittapriset delas årligen ut av den ideella föreningen Birgittastiftelsen, som har till uppgift att hjälpa till med att bevara det rika birgittinska kulturarvet. Stiftelsen driver Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Prissumman är på 25 000 kronor och pristagaren erhåller även en Birgittamedalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin.

Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte på Klosterhotellet lördagen den 4 maj, kl. 15.00. Då kommer pristagaren att hålla ett föredrag om sin Birgittaforskning. Alla är välkomna.

Kjell Blückert 2019-04-29

För mer information se hemsidorna www.birgittastiftelsen.se och www.klostermuseum.se