Birro bekänner färg och välkomnas

FREDRIK HEIDING

Ord har en innebörd, ibland flera. Därför är det bra att författaren Marcus Birro nu preciserar vad han menar när han har betecknat sig själv som katolik; se hänvisningar nedan. Eftersom Birro har blivit ett språkrör för kristna, och kanske i synnerhet för katoliker, är det av allmänt intresse att få litet närmare besked om hans kyrkliga hemvist. Detta sker i en podcast-intervju med Lukas Berggren, chefredaktör på tidningen Världen idag, ca 35 minuter in i programmet som man kan lyssna på här. Birro ser sig själv som ”en sökande katolik” och bekänner sig till katolicismen. Han har däremot varken döpts katolskt eller konverterat, vilket ändå är den allra vanligaste betydelsen av ordet ”katolik” och som de flesta förknippar med beteckningen. Birro säger också att han går i olika kyrkor och rör sig mellan samfunden: ”Jag rör mig dit jag är välkommen.”

Marcus Birro har de senaste åren gjort en beundransvärd insats för att ta upp etiska och religiösa frågor i offentligheten. Det är verkligen en bedrift, att i en hårt sekulariserad miljö ha kunnat tränga igenom i kvällspressen och i andra medier med budskap som länge ansågs vara tabu. Han har lyft fram familjefrågor, Guds existens och betydelse i människors liv, samt envist pläderat för att den katolska kyrkan trots allt har några förtjänster. På Signums hemsida har vi åtskilliga gånger uppmärksammat denna modiga och ovanliga röst som går mot strömmen. Att Birro dessutom håller på det italienska fotbollslaget Roma gör inte saken sämre, om jag nu får vara förbehållslöst subjektiv. Vi har bjudit in Marcus Birro till Signumkretsen några gånger utan att ett möte har kommit till stånd. Men det kanske ändå blir tillfälle till en espresso framöver. Han är naturligtvis också välkommen att simma över floden Tibern…

Fredrik Heiding 2014-02-01

Några exempel på de gånger Birro talat om sig själv som katolik finner du härhär och här

https://play.varldenidag.se/2014/01/31/27-antligen/