Biskop Arborelius kommenterar uppgifter i DN

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dagens Nyheter publicerar idag, den 25 april, uppgifter om en icke-namngiven katolsk präst i Sverige som under årtionden haft ett sexuellt förhållande med en kvinna. Prästen uppges vidare ha gjort sig skyldig till en rad övergrepp på kvinnans två döttrar. En av döttrarna, som nu är i 60-årsåldern och vill förbli anonym, har lämnat dessa uppgifter till DN. Kvinnan som lämnat uppgifterna berättar att hon redan 1990 informerade stiftets dåvarande biskop, Hubertus Brandenburg, om saken utan att det ledde till några åtgärder från stiftets sida. Hon uppger också att hon år 2003 talat med stiftets nuvarande biskop, Anders Arborelius, om saken. Biskop Arborelius ska ha bemött henne med stor förståelse, men verkar inte ha vidtagit några vidare åtgärder. Prästen uppges ha pensionerats på 90-talet. Han är fortfarande i livet, men lever utomlands.

Biskop Anders Arborelius kommenterar nu på söndagsförmiddagen det tragiska fallet på stiftets hemsida. Av kommentaren framgår att biskopen befunnit sig i en situation som gjort det mycket svårt för honom att agera i fallet. Biskopen har nämligen haft själavårdande kontakt med modern till offret, vilket gjort att han varit bunden av tystnadsplikt. Biskopens uttalande lyder så här: ”I vårt stifts namn beklagar jag att vi inte har hanterat detta fall på ett riktigt sätt. Som biskop tar jag på mig hela ansvaret för detta och är beredd att ta konsekvenserna av detta, när man nu ska göra en grundlig undersökning av hela denna tragiska historia. Svårigheten för mig är att jag har haft en själavårdande kontakt med modern till offret och därför inte själv kan uttala mig. Den utpekade förövaren har inte haft någon anställning i vårt stift sedan mitten av 90-talet. Jag ber ännu en gång offret om förlåtelse för min försumlighet.”

Hör och läs också Sveriges Radios intervju med biskop Arborelius.

Ulf Jonsson 2010-04-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Dagens Nyheter publicerar idag, den 25 april, uppgifter om en icke-namngiven katolsk präst i Sverige som under årtionden haft ett sexuellt förhållande med en kvinna. Prästen uppges vidare ha gjort sig skyldig till en rad övergrepp på kvinnans två döttrar. En av döttrarna, som nu är i 60-årsåldern och vill förbli anonym, har lämnat dessa uppgifter till DN. Kvinnan som lämnat uppgifterna berättar att hon redan 1990 informerade stiftets dåvarande biskop, Hubertus Brandenburg, om saken utan att det ledde till några åtgärder från stiftets sida. Hon uppger också att hon år 2003 talat med stiftets nuvarande biskop, Anders Arborelius, om saken. Biskop Arborelius ska ha bemött henne med stor förståelse, men verkar inte ha vidtagit några vidare åtgärder. Prästen uppges ha pensionerats på 90-talet. Han är fortfarande i livet, men lever utomlands.

Biskop Anders Arborelius kommenterar nu på söndagsförmiddagen det tragiska fallet på stiftets hemsida. Av kommentaren framgår att biskopen befunnit sig i en situation som gjort det mycket svårt för honom att agera i fallet. Biskopen har nämligen haft själavårdande kontakt med modern till offret, vilket gjort att han varit bunden av tystnadsplikt. Biskopens uttalande lyder så här: ”I vårt stifts namn beklagar jag att vi inte har hanterat detta fall på ett riktigt sätt. Som biskop tar jag på mig hela ansvaret för detta och är beredd att ta konsekvenserna av detta, när man nu ska göra en grundlig undersökning av hela denna tragiska historia. Svårigheten för mig är att jag har haft en själavårdande kontakt med modern till offret och därför inte själv kan uttala mig. Den utpekade förövaren har inte haft någon anställning i vårt stift sedan mitten av 90-talet. Jag ber ännu en gång offret om förlåtelse för min försumlighet.”

Hör och läs också Sveriges Radios intervju med biskop Arborelius.

Ulf Jonsson 2010-04-25