Ny anmälan om övergrepp

Stockholms katolska stift meddelar idag, den 23 april, att man från en kvinna har tagit emot en ny anmälan om ett sexuellt övergrepp av en katolsk präst i Sverige. Kvinnan var minderårig när övergreppet ägde rum, hon uppges numera vara bosatt utomlands och prästen ifråga uppges numera vara avliden. Fallet är preskriberat, men Stockholms katolska stift kommer ändå att göra en egen kyrkojuridisk prövning av fallet. Tidningen Dagen uppger att övergreppet ägde rum i Halland 1969.