Biskop förklarar Troskongregationens kritik mot LCWR

För fyra år sedan började Troskongregationen i Vatikanen en utvärdering av Leadership Conference of Women Religious (LCWR), en medlemsorganisation som grundades 1956 och som representerar 80 procent av katolska ordenssystrar i USA. Målet var att ta en noggrann titt på om systrarna handlade i enlighet med kyrkans lära.

Vid bedömningen kom Troskongregationen fram till att LCWR underminerar katolska kyrkans lära om homosexualitet och preventivmedel, och att de främjar ”radikala feministiska idéer som är oförenliga med den katolska tron”. I bedömningen tillrättavisas också systrarna för att deras talespersoner ”ofta motsäger eller ignorerar” kyrkans lära och för att de gör offentliga uttalanden som ”säger emot eller utmanar biskoparna, som är kyrkans tillförlitliga lärare i tro och moral”.

Biskop Leonard Blair i Toledo, Ohio, är den biskop som bedömde Leadership Conference of Women Religious. Tillsammans med ärkebiskop Peter Sartain och biskop Thomas John Paprocki kommer han att arbeta med systrarna i LCWR för att se till att organisationen är i linje med romersk-katolska kyrkans läror. Biskoparna och systrarnas gruppledare skall också utveckla studiematerial ”som ger en fördjupad förståelse av kyrkans lära om tron”.

Syster Pat Farrell, ordförande för LCWR, talade i radioprogrammet  Fresh Air den 17 juli. Farrell tog upp Troskongregationens kritik, inklusive den att LCWR beslut att avstå från att ta en offentlig ståndpunkt om abort, preventivmedel och kvinnors prästvigning.

Biskop Blair säger i Fresh Air att LCWR ”främjar ensidiga nya uppfattningar, en ny typ av teologi som inte är i överensstämmelse med kyrkans tro”. Han säger sig vilja ha en dialog med LCWR för att ”utbilda och hjälpa systrarna uppskatta och acceptera kyrkans undervisning och att realisera den i sina samtal, och att försöka bringa klarhet i några av de frågor eller funderingar de har om dessa frågor”.

Npr Radio 2012-07-26

Lyssna på intervjun med Biskop Blair

Lyssna på intervjun med Syster Farrell

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För fyra år sedan började Troskongregationen i Vatikanen en utvärdering av Leadership Conference of Women Religious (LCWR), en medlemsorganisation som grundades 1956 och som representerar 80 procent av katolska ordenssystrar i USA. Målet var att ta en noggrann titt på om systrarna handlade i enlighet med kyrkans lära.

Vid bedömningen kom Troskongregationen fram till att LCWR underminerar katolska kyrkans lära om homosexualitet och preventivmedel, och att de främjar ”radikala feministiska idéer som är oförenliga med den katolska tron”. I bedömningen tillrättavisas också systrarna för att deras talespersoner ”ofta motsäger eller ignorerar” kyrkans lära och för att de gör offentliga uttalanden som ”säger emot eller utmanar biskoparna, som är kyrkans tillförlitliga lärare i tro och moral”.

Biskop Leonard Blair i Toledo, Ohio, är den biskop som bedömde Leadership Conference of Women Religious. Tillsammans med ärkebiskop Peter Sartain och biskop Thomas John Paprocki kommer han att arbeta med systrarna i LCWR för att se till att organisationen är i linje med romersk-katolska kyrkans läror. Biskoparna och systrarnas gruppledare skall också utveckla studiematerial ”som ger en fördjupad förståelse av kyrkans lära om tron”.

Syster Pat Farrell, ordförande för LCWR, talade i radioprogrammet  Fresh Air den 17 juli. Farrell tog upp Troskongregationens kritik, inklusive den att LCWR beslut att avstå från att ta en offentlig ståndpunkt om abort, preventivmedel och kvinnors prästvigning.

Biskop Blair säger i Fresh Air att LCWR ”främjar ensidiga nya uppfattningar, en ny typ av teologi som inte är i överensstämmelse med kyrkans tro”. Han säger sig vilja ha en dialog med LCWR för att ”utbilda och hjälpa systrarna uppskatta och acceptera kyrkans undervisning och att realisera den i sina samtal, och att försöka bringa klarhet i några av de frågor eller funderingar de har om dessa frågor”.

Npr Radio 2012-07-26

Lyssna på intervjun med Biskop Blair

Lyssna på intervjun med Syster Farrell