Biskop kallar både Clinton och Trump ”väldigt dåliga nyheter”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

archbishop_charles_chaput_of_philadelphia_speaks_at_the_vatican_press_office_march_25_2014_credit_daniel_ibanez_cna_2_cna_3_25_14Ärkebiskop Charles Chaput av Philadelphia är en av USA:s mest kända och profilerade katolska biskopar. I predikningar, artiklar och tal berör han ofta aktuella sociala, kulturella, och ekonomiska frågor utifrån katolsk antropologi och sociallära.

I ett tal vid katolska Notre Dame-universitetet förra veckan om det moraliska tillståndet i det amerikanska samhället och den katolska identiteten, kommenterade han den pågående presidentvalskampanjen, och sade bland annat att den visar det amerikanska samhällets misslyckande och behovet för kristna att vara helt ”annorlunda människor”. Under de 50 år som han har kunnat rösta, sade ärkebiskop Chaput, ”har de två stora partierna aldrig samtidigt erbjudit två så djupt bristfälliga kandidater. 1972 års val mellan Nixon och McGovern kom nära. Men 2016 års kampanj vinner priset.”

”Bara Gud känner människans hjärta, så jag antar att båda presidentkandidaterna detta år har goda avsikter och vill upprätthålla en rimlig nivå av personlig anständighet bakom den offentliga bilden. Men jag tror också att båda kandidaterna är väldigt dåliga nyheter för vårt land, om än på olika sätt”, fortsatte ärkebiskopen.

”Den ena kandidaten, menar väldigt många människor, är en aggressiv demagog med ett impulskontroll-problem. Och den andra, också enligt väldigt många människor, är en lögnare som är oerhört rik på unkna ideal och dåliga prioriteringar.”

Efter att ha konstaterat detta varnade han landets kristna för ”cynismens lyx”. Det finns fortfarande väldigt många ärliga politiker som tjänar landet och till de flesta uppdrag som ska tillsättas i valet finns det bra kandidater, framhöll Chaput. Om de kristna lämnar offentligheten riskerar andra med sämre avsikter att ta deras plats. ”Det säkraste sättet att låta landet lida är att inte bekämpa dessa i debatten och valbåset. Det kristna livet handlar ju ytterst om hopp och glädje, inte förtvivlan. Våra val och handlingar gör en skillnad. Den politiska kallelsen är viktig, för utförd på rätt sätt kan den förädla samhället den tjänar.”

Ärkebiskopen förklarade vidare att även om den kristnes hem är ”Guds stad” med Augustinus ord, har de en skyldighet att försöka göra ”världen bättre än den vi ärvde”, och politik är ett sätt, om än ofullständigt, att bidra till det. Men problemet i USA i dag, hävdade han, är att enskilda människor har så små möjligheter att påverka det politiska systemet och den politiska klassen att det föder likgiltighet och ilska. I detta läge måste det kristna svaret gå utöver att vrida händerna eller bara söka bättre kandidater. För att verkligen förnya samhället ”krävs att vi är helt annorlunda som människor”. Det innebär framförallt att kristna förstår sin kallelse att följa Kristus, inte personliga begär som leder bort från Gud, och att i ord och handling värna respekten för människovärdet i alla sammanhang och familjens betydelse, oavsett vad om det är populärt eller inte.

Chaput kritiserade den människosyn som alltmer dominerar samhället och som betonar konsumism, också av relationer, självförverkligande och njutning. Han framhöll att katolska institutioner som till exempel universiteten, det vill säga inte bara församlingarna, har i uppgift att visa på en annan väg för människor och därmed hela samhället: vägen till helighet. ”Poängen med ett liv är att bli den fullständigt mänskliga person som känner och älskar Gud över allting annat och återspeglar den kärleken till andra.”

Catholic News Agency, 2016-09-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

archbishop_charles_chaput_of_philadelphia_speaks_at_the_vatican_press_office_march_25_2014_credit_daniel_ibanez_cna_2_cna_3_25_14Ärkebiskop Charles Chaput av Philadelphia är en av USA:s mest kända och profilerade katolska biskopar. I predikningar, artiklar och tal berör han ofta aktuella sociala, kulturella, och ekonomiska frågor utifrån katolsk antropologi och sociallära.

I ett tal vid katolska Notre Dame-universitetet förra veckan om det moraliska tillståndet i det amerikanska samhället och den katolska identiteten, kommenterade han den pågående presidentvalskampanjen, och sade bland annat att den visar det amerikanska samhällets misslyckande och behovet för kristna att vara helt ”annorlunda människor”. Under de 50 år som han har kunnat rösta, sade ärkebiskop Chaput, ”har de två stora partierna aldrig samtidigt erbjudit två så djupt bristfälliga kandidater. 1972 års val mellan Nixon och McGovern kom nära. Men 2016 års kampanj vinner priset.”

”Bara Gud känner människans hjärta, så jag antar att båda presidentkandidaterna detta år har goda avsikter och vill upprätthålla en rimlig nivå av personlig anständighet bakom den offentliga bilden. Men jag tror också att båda kandidaterna är väldigt dåliga nyheter för vårt land, om än på olika sätt”, fortsatte ärkebiskopen.

”Den ena kandidaten, menar väldigt många människor, är en aggressiv demagog med ett impulskontroll-problem. Och den andra, också enligt väldigt många människor, är en lögnare som är oerhört rik på unkna ideal och dåliga prioriteringar.”

Efter att ha konstaterat detta varnade han landets kristna för ”cynismens lyx”. Det finns fortfarande väldigt många ärliga politiker som tjänar landet och till de flesta uppdrag som ska tillsättas i valet finns det bra kandidater, framhöll Chaput. Om de kristna lämnar offentligheten riskerar andra med sämre avsikter att ta deras plats. ”Det säkraste sättet att låta landet lida är att inte bekämpa dessa i debatten och valbåset. Det kristna livet handlar ju ytterst om hopp och glädje, inte förtvivlan. Våra val och handlingar gör en skillnad. Den politiska kallelsen är viktig, för utförd på rätt sätt kan den förädla samhället den tjänar.”

Ärkebiskopen förklarade vidare att även om den kristnes hem är ”Guds stad” med Augustinus ord, har de en skyldighet att försöka göra ”världen bättre än den vi ärvde”, och politik är ett sätt, om än ofullständigt, att bidra till det. Men problemet i USA i dag, hävdade han, är att enskilda människor har så små möjligheter att påverka det politiska systemet och den politiska klassen att det föder likgiltighet och ilska. I detta läge måste det kristna svaret gå utöver att vrida händerna eller bara söka bättre kandidater. För att verkligen förnya samhället ”krävs att vi är helt annorlunda som människor”. Det innebär framförallt att kristna förstår sin kallelse att följa Kristus, inte personliga begär som leder bort från Gud, och att i ord och handling värna respekten för människovärdet i alla sammanhang och familjens betydelse, oavsett vad om det är populärt eller inte.

Chaput kritiserade den människosyn som alltmer dominerar samhället och som betonar konsumism, också av relationer, självförverkligande och njutning. Han framhöll att katolska institutioner som till exempel universiteten, det vill säga inte bara församlingarna, har i uppgift att visa på en annan väg för människor och därmed hela samhället: vägen till helighet. ”Poängen med ett liv är att bli den fullständigt mänskliga person som känner och älskar Gud över allting annat och återspeglar den kärleken till andra.”

Catholic News Agency, 2016-09-15