”Migrantbiskopar” överlägger om flyktingarnas integration

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De kyrkliga åtgärderna för mottagande och integration av flyktingar står i centrum vid årsmötet för de rådgivande biskoparna och ansvariga för själavården bland flyktingar och migranter, inom ramen för den europeiska biskopskonferensen nästa vecka. Årsmötet kommer att ta upp de problem som den stora tillströmningen av migranter till Europa har fört med sig och ta fram förslag till bestående lösningar, meddelade under torsdagen Duarta da Cunha, som är generalsekreterare för den europeiska biskopskonferensens råd (CCEE), som anordnar mötet tillsammans med biskopskommissionen inom EU, COMECE.

Det räcker inte med att möta invandringens utmaningar med enbart karitativa åtgärder, betonade Cuna. Eftersom det handlar om människor, som har flytt från krigsområden eller från politiskt och socialt instabila situationer, måste det ske en ”integration i olika steg, från det första omhändertagandet till nyetableringen i ett främmande land”. Europa blir alltmer ett ”multikulturellt område” och har en ”öppen kulturell identitet” och beredskap till dialog och inte bara i katastrofsituationer utan ”i medvetande om det inte bara har mycket att ge utan också mycket att ta emot”, menar CCEE:s generalsekreterare.

Bland de särskilda diskussionsämnena under tvådagarsmötet den 26–27 september finns den kinesiska invandringen i Europa, människohandel, liksom även själavårdsarbetet bland in- och utvandrare. Det är här viktigt att se både de ankommandes perspektiv (ifråga om att söka arbete och bostad, barnens fostran och utbildning) och perspektivet hos det mottagande samhället och hos de redan integrerade invandrarna, enligt CCEE. På programmet står även gudstjänster med Madrids ärkebiskop, Carlo Osoro Sierra, ordföranden för den spanska biskopskonferensen, kardinal Ricardo Blazquez Perez, och spanska själasörjare för migranter, samt ett avslutande dokument den 28 september.

Påven Franciskus har inför mötet vädjat till deltagarna ”att bidra till Europas pånyttfödelse”, att drömma om en ”ny europeisk humanism” och ”att uppmuntra företrädarna för det europeiska episkopatet att i allt högre grad knyta samma sina församlingar med de olika karitativa och sociala inrättningarna i uppgiften att förkunna Evangeliet för dem som olika orsaker har förlorat orienteringen i sina liv”. Endast så kan kyrkan ”vara en fruktsam moder, som sätter igång processen, eftersom hon respekterar livet och erbjuder ett hopp för detta liv”.

Förra året ägde mötet för de migrationsansvariga biskoparna rum i Sarajevo. Då uppmanade deltagarna inte bara till att lindra migranternas omedelbara nöd utan även till samarbete med dem och till ansträngningar att knyta dem till hela samhället. Hela den katolska gemenskapen bör känna sig träffad om en kyrklig inrättning aktiveras i en nödsituation, löd uppmaningen då, hela mänsklighetens lidande, bortom alla religiösa och politiska murar måste medvetandegöras.

Kathpress 2016-09-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

De kyrkliga åtgärderna för mottagande och integration av flyktingar står i centrum vid årsmötet för de rådgivande biskoparna och ansvariga för själavården bland flyktingar och migranter, inom ramen för den europeiska biskopskonferensen nästa vecka. Årsmötet kommer att ta upp de problem som den stora tillströmningen av migranter till Europa har fört med sig och ta fram förslag till bestående lösningar, meddelade under torsdagen Duarta da Cunha, som är generalsekreterare för den europeiska biskopskonferensens råd (CCEE), som anordnar mötet tillsammans med biskopskommissionen inom EU, COMECE.

Det räcker inte med att möta invandringens utmaningar med enbart karitativa åtgärder, betonade Cuna. Eftersom det handlar om människor, som har flytt från krigsområden eller från politiskt och socialt instabila situationer, måste det ske en ”integration i olika steg, från det första omhändertagandet till nyetableringen i ett främmande land”. Europa blir alltmer ett ”multikulturellt område” och har en ”öppen kulturell identitet” och beredskap till dialog och inte bara i katastrofsituationer utan ”i medvetande om det inte bara har mycket att ge utan också mycket att ta emot”, menar CCEE:s generalsekreterare.

Bland de särskilda diskussionsämnena under tvådagarsmötet den 26–27 september finns den kinesiska invandringen i Europa, människohandel, liksom även själavårdsarbetet bland in- och utvandrare. Det är här viktigt att se både de ankommandes perspektiv (ifråga om att söka arbete och bostad, barnens fostran och utbildning) och perspektivet hos det mottagande samhället och hos de redan integrerade invandrarna, enligt CCEE. På programmet står även gudstjänster med Madrids ärkebiskop, Carlo Osoro Sierra, ordföranden för den spanska biskopskonferensen, kardinal Ricardo Blazquez Perez, och spanska själasörjare för migranter, samt ett avslutande dokument den 28 september.

Påven Franciskus har inför mötet vädjat till deltagarna ”att bidra till Europas pånyttfödelse”, att drömma om en ”ny europeisk humanism” och ”att uppmuntra företrädarna för det europeiska episkopatet att i allt högre grad knyta samma sina församlingar med de olika karitativa och sociala inrättningarna i uppgiften att förkunna Evangeliet för dem som olika orsaker har förlorat orienteringen i sina liv”. Endast så kan kyrkan ”vara en fruktsam moder, som sätter igång processen, eftersom hon respekterar livet och erbjuder ett hopp för detta liv”.

Förra året ägde mötet för de migrationsansvariga biskoparna rum i Sarajevo. Då uppmanade deltagarna inte bara till att lindra migranternas omedelbara nöd utan även till samarbete med dem och till ansträngningar att knyta dem till hela samhället. Hela den katolska gemenskapen bör känna sig träffad om en kyrklig inrättning aktiveras i en nödsituation, löd uppmaningen då, hela mänsklighetens lidande, bortom alla religiösa och politiska murar måste medvetandegöras.

Kathpress 2016-09-22