migranter

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den italienska kvinnliga orden Suore serve della Divina Provvidenza [Den gudomliga försynens tjänande systrar] ställer sin fastighet i Rom gratis tillförfogande för migranter. Vatikanen meddelar att ordensgemenskapen, som ursprungligen kommer...
Grundaren av den katolska gemenskapen Sant’Egidio anklagar Europas politiker för misslyckanden i kontakterna med migranter. Man har inte tagit itu ordentligt med frågan, klagade Andrea Riccardi i en intervju på...
USA:s biskopskonferens har för första gången fått en latinamerikan som ordförande. Vid sitt höstmöte i Baltimore valde biskoparna i tisdags ärkebiskopen av Los Angeles, (67 år), till sin nye ordförande....
Den katolska gemenskapen Sant’Egidio kräver en omprövning från politikerna inom EU när det gäller migrationspolitiken. ”Utan ett synsätt, som bygger på fakta och inte på rädsla för migrationsfenomenen, löper Europa...
av FREDRIK HEIDING En anekdot om Albert Einstein berättar att han på Victoria Station i London ska ha frågat konduktören: ”Stannar Oxford i detta tåg?” Hans relativitetsteori förenklat tolkad säger...
Inför ”National Migration Week”, som USA:s biskopskonferens USCCB uppmärksammat sedan ett halvt sekel tillbaka, vill USA:s katolska biskopar inom temat Många resor, en familj påminna om två saker: För det...
I framtiden vill Caritas-organisationerna i Bangladesh och Indien att ha ett tätare samarbete i kampen mot människohandel. I båda länderna handlar det oftast om offer för människohandel inom hushållssektorn, säger...
De kyrkliga åtgärderna för mottagande och integration av flyktingar står i centrum vid årsmötet för de rådgivande biskoparna och ansvariga för själavården bland flyktingar och migranter, inom ramen för den...
av KJELL BLÜCKERT – Kan vi tänka oss att utvidga inte bara EU utan hela Europa utan att de båda imploderar? Eurovision Song Contest har funnits i snart 60 år. Den...
Katolska kyrkan i Tyskland uppmanar nu till en kraftig minskning av inflödet av flyktingar och migranter till landet, vilket kan ses som ännu ett tecken på att landets förmåga att...
Biskopen av Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, har i ett uttalande kritiserat den svenska regeringens hantering av flyktingfrågan. ”Vi kristna i Sverige – och det gäller egentligen för alla kristna...
De europeiska biskopskonferenserna vill förbättra nätverket för själavård bland migranter genom förbättrat samarbete mellan ursprungsförsamlingen och den församling som emigranten kommer till och genom att fler präster får speciell utbildning...