Migranter i USA – Många resor, en familj

Inför ”National Migration Week”, som USA:s biskopskonferens USCCB uppmärksammat sedan ett halvt sekel tillbaka, vill USA:s katolska biskopar inom temat Många resor, en familj påminna om två saker: För det första att väldigt många familjer i Förenta staterna har migrerat antingen nyligen eller längre tillbaka. De flesta har sina rötter någon annanstans. För det andra att varje person som kommer över gränsen i sökandet efter ett bättre och tryggare liv i första hand är en människa, inte ett problem eller en siffra i statistiken.

Prefekten för den amerikanska biskopskonferensen (USCCB), kardinal Daniel DiNardo, konstaterar att migrationen har förändrats under de femtio år migrantveckan har hållits. Men över tid delar alla migranter ”en gemensam strävan att ta vara på de amerikanska möjligheternas välsignelser”. DiNardo hänvisar också till påven Franciskus fredsbudskap, där den Helige fadern påminner om att var och en som kommer har med sig mod, färdigheter, drömmar och kulturskatter. Därigenom berikas mottagarlandet.

I ett meddelande till San Franciscos ärkestift, refererat i National Catholic Reporter, skriver ärkebiskop Salvatore Cordileone [bilden t.h.] om den verklighet som råder nära gränsen till Mexiko, där många migranter misslyckas med att ta sig genom öknen och begravs oidentifierade. ”Migration är en fråga som blir väldigt annorlunda när den får ett mänskligt ansikte”, skriver ärkebiskopen. ”Som påven Franciskus sagt: ’varje invandrare har ett namn, ett ansikte och en historia’.” San Francisco har utropat sig till fristad (sanctuary city), och många församlingar i området ger skydd åt flyktingar.

Behovet av budskapet blev mycket konkret när Department of Homeland Security i måndags drog tillbaka skyddsstatusen för den stora gruppen salvadorianska flyktingar i USA. I många familjer riskerar föräldrarna att avvisas och måste då välja mellan att lämna sina barn, som genom födsel har medborgarskap i USA, eller hålla samman familjen och ta med barnen till ett land med hög kriminalitet och stor risk att drabbas av våldsamheter. USA:s biskopar har protesterat mot beslutet, och både biskopskonferensen och Catholic Relief Services konstaterar att El Salvador i nuläget inte har möjlighet att ta emot och skydda de som sänds tillbaka. Beslutets ikraftträdande har skjutits upp för att ge tid för såväl de berörda familjerna som kongressen att hitta lösningar.

Till stöd för stift, församlingar och andra organisationer som vill uppmärksamma migrationsveckan har man inom ramen för det större initiativet Share the Journey tagit fram en verktygslåda, som även kan vara användbar i svenska församlingar. Se denna länk 

Referat och översättning av Magdalena Dahlborg, 2018-01-10

Amerikanska katolska biskopskonferensen, USCCB, via denna länk här

Vatikanens nyhetsbyrå rapporterar här via denna länk

Referatet från San Francisco finns här

Om flyktingar från El Salvador, se denna länk 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inför ”National Migration Week”, som USA:s biskopskonferens USCCB uppmärksammat sedan ett halvt sekel tillbaka, vill USA:s katolska biskopar inom temat Många resor, en familj påminna om två saker: För det första att väldigt många familjer i Förenta staterna har migrerat antingen nyligen eller längre tillbaka. De flesta har sina rötter någon annanstans. För det andra att varje person som kommer över gränsen i sökandet efter ett bättre och tryggare liv i första hand är en människa, inte ett problem eller en siffra i statistiken.

Prefekten för den amerikanska biskopskonferensen (USCCB), kardinal Daniel DiNardo, konstaterar att migrationen har förändrats under de femtio år migrantveckan har hållits. Men över tid delar alla migranter ”en gemensam strävan att ta vara på de amerikanska möjligheternas välsignelser”. DiNardo hänvisar också till påven Franciskus fredsbudskap, där den Helige fadern påminner om att var och en som kommer har med sig mod, färdigheter, drömmar och kulturskatter. Därigenom berikas mottagarlandet.

I ett meddelande till San Franciscos ärkestift, refererat i National Catholic Reporter, skriver ärkebiskop Salvatore Cordileone [bilden t.h.] om den verklighet som råder nära gränsen till Mexiko, där många migranter misslyckas med att ta sig genom öknen och begravs oidentifierade. ”Migration är en fråga som blir väldigt annorlunda när den får ett mänskligt ansikte”, skriver ärkebiskopen. ”Som påven Franciskus sagt: ’varje invandrare har ett namn, ett ansikte och en historia’.” San Francisco har utropat sig till fristad (sanctuary city), och många församlingar i området ger skydd åt flyktingar.

Behovet av budskapet blev mycket konkret när Department of Homeland Security i måndags drog tillbaka skyddsstatusen för den stora gruppen salvadorianska flyktingar i USA. I många familjer riskerar föräldrarna att avvisas och måste då välja mellan att lämna sina barn, som genom födsel har medborgarskap i USA, eller hålla samman familjen och ta med barnen till ett land med hög kriminalitet och stor risk att drabbas av våldsamheter. USA:s biskopar har protesterat mot beslutet, och både biskopskonferensen och Catholic Relief Services konstaterar att El Salvador i nuläget inte har möjlighet att ta emot och skydda de som sänds tillbaka. Beslutets ikraftträdande har skjutits upp för att ge tid för såväl de berörda familjerna som kongressen att hitta lösningar.

Till stöd för stift, församlingar och andra organisationer som vill uppmärksamma migrationsveckan har man inom ramen för det större initiativet Share the Journey tagit fram en verktygslåda, som även kan vara användbar i svenska församlingar. Se denna länk 

Referat och översättning av Magdalena Dahlborg, 2018-01-10

Amerikanska katolska biskopskonferensen, USCCB, via denna länk här

Vatikanens nyhetsbyrå rapporterar här via denna länk

Referatet från San Francisco finns här

Om flyktingar från El Salvador, se denna länk